Projektet KILPA3 | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Projektet KILPA3

I projektet KILPA3 (2022–2024) undersöks marknadskoncentration, inlärning gällande prissättning samt angränsande marknader i samband med offentliga upphandlingar av rehabiliteringstjänster som ordnas av FPA. Projektet genomförs åren .

Delstudier

Projektet KILPA3 (tietotarjotin.fi) består av tre delstudier:

  1. Utvecklingen mot konsolidering och dess inverkan på FPA:s upphandlingar  
  2. Inlärningen vid på varandra följande upphandlingar
  3. Spridningseffekterna av FPA:s och kommunernas upphandlingar

Projektet genererar tillämpbar kunskap som kan användas vid utvecklingen av offentliga upphandlingar av social- och hälsovårdstjänster. Projektets delstudier ger information som kan utnyttjas vid en eventuell övergång till ett enkanalssystem för finansiering och ordnande av rehabilitering. Studierna belyser till exempel skillnaderna mellan stora och små upphandlande enheter när det gäller att ordna upphandlingar.

Studierna är empiriska till sin karaktär. Med hjälp av ekonomiska verktyg undersöks serviceproducenternas incitament och agerande i de anbudsförfaranden som ordnas av FPA.

I den första delstudien utreds hur koncentrationen av marknaden till stora nationella företag har inverkat på tillgången till tjänster och på tjänsternas priser.

I den andra delstudien granskas hur snabbt serviceproducenterna lär sig förändringar i upphandlingssätten och hur det syns i producenternas prissättning och investeringar i kvalitet.

I den tredje delstudien granskas serviceproducenternas agerande och prissättning vid FPA:s och kommunernas upphandlingar.

Kontaktinformation

Visa Pitkänen, forskare
E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi

Senast ändrad 17.4.2023