Projektet Muutos III | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Projektet Muutos III

I projektet Muutos III undersöks de ändringar och reformer som gjorts inom FPA-rehabiliteringen. Projektet genomförs åren 2021–2024.
Forskningshelheter

Projektet Muutos III består av flera olika forskningshelheter:

De undersökningar som ingår i projektet är implementeringstudier som belyser genomförandet av rehabiliteringen ur olika perspektiv och med olika metoder.

I undersökningarna granskas hur rehabiliteringsprocessen fungerar ur klienternas, serviceproducenternas och samarbetspartnernas perspektiv.

Inom projektet Muutos III undersöks genomförandet av LAKU-familjerehabilitering (Privatpersoner), KIILA-rehabilitering (Privatpersoner) ja Taito-rehabilitering (Privatpersoner).

I undersökningen om distansrehabilitering granskas nya anpassnings- och rehabiliteringskurser som kombinerar distansrehabilitering och rehabilitering ansikte mot ansikte:

​Projektet Muutos III ger information om hur rehabiliteringstjänsterna genomförs samt om hur olika aktörer upplever nyttan och effekterna av tjänsterna. Inom projektet undersöks de nya rehabiliteringsformer som tagits fram under de senaste åren samt sådana rehabiliteringstjänster där innehållet ändrats eller rehabiliteringen utformats på ett nytt sätt. Särskilt fokus ligger på att ta fram information om hur de nya rehabiliteringstjänsterna fungerar när de har etablerats.

Projektet ger tillämpbar kunskap om hur rehabiliteringstjänsterna fungerar i dag och hur de borde utvecklas. Den kunskap som projektet genererar kan tillämpas vid ordnandet och utvecklingen av FPA-rehabilitering. Detta stärker också den evidensbaserade rehabiliteringsverksamheten.

Kontaktuppgifter

Projektchef Maarit Karhula
Forskare Hennariikka Heinijoki
E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi

Senast ändrad 17.1.2024