Begränsningar i ersättningsförfarandet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Begränsningar i ersättningsförfarandet

Ersättning betalas inte enligt sjukförsäkringslagen

  • för kostnader som gäller patienter som får institutionsvård eller är inskrivna på enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården
  • för kostnader som beror på olycksfall i skola
  • för kostnader som gäller M1-transport som den offentliga hälso- och sjukvården ordinerat.

I fråga om trafikskador och olycksfall i arbetet ska reseersättning sökas hos kundens försäkringsbolag. Försäkringsbolaget är då den primära ersättningsbetalaren. I sådana fall betalar kunden inte någon självrisk enligt sjukförsäkringslagen.

Om kunden har fått ett ersättningsbeslut från försäkringsbolaget på basis av en lagstadgad arbetsolycksfalls- eller trafikförsäkring eller på basis av lagen om yrkessjukdomar och han eller hon har förts till undersökning eller vård på grund av samma skada eller sjukdom, kan serviceproducenten inte söka ersättning genom direktersättningsförfarande.

Serviceproducenten ska hänvisa kunden till försäkringsbolaget för att söka ersättning. Kunden har emellertid rätt att också söka ersättning hos FPA.

Kostnader som en kommun betalar genom betalningsförbindelse för en kunds räkning som utkomststöd kan inte ersättas genom direktersättningsförfarande.

Senast ändrad 22.4.2021