Vad innebär rehabilitering? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vad innebär rehabilitering?

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör det svårare för dig att studera, arbeta eller klara dig själv i olika skeden i livet kan du ha nytta av rehabilitering. Rehabilitering grundar sig på en individuell och målinriktad plan. För att du ska kunna få FPA-rehabilitering behöver du ett läkarutlåtande om din sjukdom eller funktionsnedsättning och ditt rehabiliteringsbehov. Du kan ansöka om en yrkesinriktad rehabilitering för unga också utan att ha en konstaterad sjukdom, om du är i åldern 16–29 år och din funktionsförmåga är väsentligt försämrad. Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering för unga.

Rehabilitering som ordnas av FPA är i regel avgiftsfri för dig. Under rehabiliteringstiden kan du också ha rätt till rehabiliteringspenning.

Målen för rehabiliteringen, hur länge den pågår och vilka tjänster som beviljas bestäms utifrån ditt behov. Det kan vara fråga om allt från några dagars bedömning av rehabiliteringsbehovet till mera långvarig rehabilitering.

Målen för rehabiliteringen kan vara till exempel att

 • bevara och återställa den fysiska funktionsförmågan
 • välja ett lämpligt utbildnings- eller yrkesområde
 • slutföra studierna
 • stanna kvar eller komma ut i arbetslivet
 • anpassa sig till att leva med sjukdomen eller funktionsnedsättningen. 

Rehabiliteringsåtgärder som stöder dina mål kan vara till exempel

 • rehabiliterande psykoterapi
 • utbildning
 • sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering
 • yrkesinriktade rehabiliteringskurser
 • rehabiliterings- och anpassningskurser för olika sjukdomsgrupper
 • olika terapier som en del av krävande medicinsk rehabilitering.

Var ordnas rehabiliteringen?

FPA-rehabilitering genomförs av företag som är specialiserade på rehabilitering, rehabiliteringsinrättningar, organisationer för personer med funktionsnedsättning, läroanstalter och privata terapeuter. Rehabiliteringstjänster erbjuds på både regional och nationell nivå så det kan hända att du blir tvungen att resa en bit. Vid behov kan du också få terapi i ditt hem eller i annan vardagsmiljö.

Du kan bekanta dig med de serviceproducenter som genomför FPA-rehabilitering i tjänsten för sökning av serviceproducent.

Annan rehabilitering än den som FPA ordnar

Rehabilitering ordnas förutom av FPA också av till exempel den offentliga hälso- och sjukvården (hälsovårdscentraler och sjukhus), företagshälsovården, kommunernas socialservice och organisationer för personer med funktionsnedsättning.  Om du deltar i rehabilitering som ordnas av ovannämnda aktörer lönar det sig att ta reda på om du kan få rehabiliteringspenning från FPA för rehabiliteringstiden.

Yrkesinriktad rehabilitering ordnas också av arbetspensionsanstalterna. Du kan fråga din läkare eller FPA till vilken rehabilitering du kan söka. Du hänvisas till lämplig rehabilitering om FPA inte ordnar den typ av rehabilitering som du behöver.

Om du har råkat ut för en olycka (t.ex. olycksfall i arbetet eller trafikolycka) eller om du har en yrkessjukdom är det i regel försäkringsbolaget som ordnar yrkesinriktad rehabilitering.  

Läs mer

Senast ändrad 21.2.2024