Ansök om rehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ansök om rehabilitering

För att du ska kunna ansöka om rehabilitering behöver du ett läkarutlåtande om din sjukdom eller funktionsnedsättning och ditt rehabiliteringsbehov. Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering för unga utan läkarutlåtande.

  1. Besök först en läkare antingen på hälsostationen, vid studerandehälsovården, företagshälsovården eller någon annanstans. Läkaren bedömer vilken typ av rehabilitering du behöver. Ni kan tillsammans diskutera målen för din rehabilitering. Efter det får du ett läkarutlåtande B, där det framgår vilken rehabilitering läkaren rekommenderar och målen för den.
  2. När du har fått ett läkarutlåtande eller en rehabiliteringsplan kan du ansöka om rehabilitering hos FPA. 
  3. Om du behöver hjälp med att fylla i ansökningsblanketten kan du ringa servicenumret för rehabiliteringsärenden 020 692 225.
  4. Skicka ansökan i MittFPA eller skicka in din ansökan med bilagor till FPA.
  5. När din ansökan har behandlats får du ett beslut. Rehabiliteringsbeslutet sänds även för kännedom till serviceproducenten, eftersom det också fungerar som platsbokning och betalningsförbindelse.
  6. Du får närmare information om de praktiska arrangemangen av serviceproducenten.

Läs mer

Senast ändrad 31.7.2023