Distansrehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Distansrehabilitering

På en del rehabiliteringskurser kan klienterna nu få distansrehabilitering vid sidan om traditionell rehabilitering ansikte mot ansikte.  Distansrehabilitering gör det lättare att integrera rehabiliteringen i klientens vardag. Då har klienten också lättare att förbinda sig till att förverkliga förändringar som stödjer hälsan.

Distansrehabiliteringen genomförs i form av både videosamtal i realtid och digital rehabilitering som är oberoende av tidpunkten.

Klienten behöver inte ha någon särskild teknisk utrustning för att kunna delta i distansrehabilitering. Det räcker med en vanlig dator, pekplatta eller smarttelefon. Serviceproducenten lånar vid behov under tiden för kursen ut den utrustning som behövs till klienten och instruerar klienten i hur den ska användas.

Distansrehabiliteringen kan omfatta

  • videosamtal där rehabiliteringsspecialisten och klienten ser varandra
  • övningar på nätet som utförs vid en tidpunkt som passar klienten
  • distansrehabiliteringsdagar med både videosamtal och digital rehabilitering.

Distansrehabilitering ingår för närvarande i följande anpassnings- och rehabiliteringskurser:

De anpassnings- och rehabiliteringskurser där distansrehabilitering ingår genomförs delvis vid serviceproducentens verksamhetsställe och delvis på distans. Den rehabilitering som ordnas vid verksamhetsstället omfattar, beroende på kurs, 3–5 dygn. Klienten kan då antingen övernatta vid verksamhetsstället eller bo hemma och åka till verksamhetsstället varje dag. Distansrehabiliteringen genomförs i allmänhet under en period på 2–3 månader.

Vid distansrehabilitering vilar ansvaret för datasäkerheten, dataskyddet och integritetsskyddet på serviceproducenten.  Mer information om datasäkerhetsfrågor vid distansrehabilitering fås av serviceproducenten.

Läs mer