Snabbguide om rehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Snabbguide om rehabilitering

FPA ordnar mångsidig rehabilitering för alla åldersgrupper och tryggar din försörjning under rehabiliteringen. Rehabiliteringen hjälper dig att leva med en sjukdom eller att fortsätta studera eller arbeta.

Före rehabiliteringen

Har din funktionsförmåga försämrats?

Om din arbets- eller funktionsförmåga har försämrats på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ha nytta av rehabilitering.

Mångsidig rehabilitering

FPA erbjuder rehabilitering i form av till exempel anpassningsträning, psykoterapi eller yrkesinriktad rehabilitering som hjälper dig att få ett yrke eller arbete. Rehabilitering ordnas också av arbetspensionsanstalter, kommuner, försäkringsbolag och organisationer för personer med funktionsnedsättning.

Besök läkare

Kontakta en läkare när du vill ta reda på dina möjligheter till rehabilitering. Om läkaren anser att du kunde ha nytta av rehabilitering, skriver han eller hon ett läkarutlåtande där du rekommenderas rehabilitering. Läkaren kan också föreslå annat än FPA-rehabilitering

Utforska möjligheterna till rehabilitering

Om du rekommenderats FPA-rehabilitering kan du bekanta dig med de rehabiliteringsalternativ som FPA erbjuder. Möjliga alternativ kan till exempel vara en rehabiliteringskurs, utbildning, psykoterapi eller annan terapi.

Om du inte vet till vilken rehabilitering du ska söka kan du ringa servicenumret för rehabiliteringsärenden eller besöka FPA-serviceställen för att få råd.

Ansök om rehabilitering hos FPA

När du har fått ett läkarutlåtande kan du ansöka om rehabilitering hos FPA.

Du får ett beslut från FPA

FPA avgör om du kan beviljas rehabilitering.

Rehabiliteringspenningen tryggar försörjningen

Under rehabiliteringstiden kan du få rehabiliteringspenning eller partiell rehabiliteringspenning. Den tryggar din försörjning under den tid du deltar i rehabilitering.

Ansök om rehabiliteringspenning eller partiell rehabiliteringspenning

Ansök om rehabiliteringspenning eller partiell rehabiliteringspenning i vår e-tjänst. Ansök om förmånen inom 4 månader från den dag du önskar få den.

Under rehabiliteringen

Delta i rehabilitering

Du kan fråga den som ordnar rehabiliteringen om de praktiska arrangemangen. Om det är något du undrar över kan du också ringa servicenumret för rehabiliteringsärenden.

Efter rehabiliteringen

Lämna in ett deltagarintyg till FPA

FPA behöver ett deltagarintyg för att kunna betala ut rehabiliteringspenning. Du kan skicka intyget via e-tjänsten. Du får ett deltagarintyg av den som ordnar rehabiliteringen.

Reseersättning

Du kan få ersättning för eventuella resekostnader som rehabiliteringen medför

Ansök om reseersättning

Sök reseersättning inom 6 månader från det att kostnaderna uppkom.

Uppföljning av rehabiliteringen

Efter rehabiliteringen fortsätter du på egen hand att upprätthålla din funktionsförmåga. Diskutera vid behov med den läkare som behandlar dig.

Det finns hjälp att få!

Senast ändrad 30.10.2023