Anmäl förändringar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anmäl förändringar

När du ansöker om en förmån från FPA svarar du för att uppgifterna i ansökan och eventuella tilläggsutredningar är korrekta. Om det visar sig att FPA har beviljat en förmån på fel grunder kan du förlora förmånen och du kan bli tvungen att betala tillbaka förmåner som du redan har fått.

I rehabiliterings- och rehabiliteringspenningbeslutet står hurdana förändringar som du måste meddela FPA. Meddela om förändringar i tid. Om du gör det för sen och FPA hinner betala ut en förmån måste FPA kräva tillbaka det grundlöst utbetalda beloppet.

Om du inte kan delta i rehabiliteringen

Om du får förhinder och inte kan inleda din rehabilitering ska du komma ihåg att annullera den till FPA.

Du ska meddela om förhinder inom 7 dagar efter att du har fått information om rehabiliteringstidpunkten. Om du får förhinder senare ska du omedelbart meddela det till FPA. Senare kan du annullera rehabiliteringen endast om en sjukdom eller en annan godtagbar orsak förhindrar att du inleder rehabiliteringen.

Meddela förändringar i MittFPA eller genom att ringa numret för rehabilitering. Till e-tjänsten loggar du in med bankskoder eller mobil-ID.

Läs mer