Sotilasavustuksen elatusavustus | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Elatusavustus

Kela maksaa elatusapuun oikeutetulle lapselle elatusavun suuruisen määrän silloin, kun asevelvollinen on oikeuden päätöksen tai sosiaalihuollon toimielimen vahvistaman kirjallisen sopimuksen perusteella velvoitettu maksamaan alaikäiselle lapselle elatusapua kuukausittain, eikä hän kykene maksamaan sitä palveluksensa aikana.

Elatusavustuksen määrään vaikuttavat vain asevelvollisen tulot. Asevelvollisen palkka- ja yrittäjätuloissa on kuitenkin 300 euron suojaosa. Tämä tarkoittaa, että asevelvollinen voi ansaita kuukaudessa 300 euroa nettona eli verojen vähentämisen jälkeen ilman, että se vaikuttaa avustukseen. Suojaosan ylittävät kuukausitulot vähentävät avustuksen määrää nettotuloja vastaavalla summalla.

Kela ei myönnä elatusavustukseen oikeutetulle lapselle perusavustusta.

Lue lisää

Sivu päivitetty 18.3.2024