Sotilasavustukseen kuuluva erityisavustus | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Erityisavustus

Kela voi harkinnan mukaan myöntää erityisavustusta tarpeellisiin ja määrältään kohtuullisiin menoihin. Erityisavustukseen oikeuttavia menoja ovat mm.

  • muut kuin vähäiset terveydenhoitomenot (esim. lääkärin määräämät lääkkeet, sairaalamaksut, hammashoitokulut sekä näön tarkastuksesta ja silmälasien hankinnasta aiheutuneet menot)
  • lasten hoitoon liittyvät menot (esim. lastenvaunut, -rattaat, sänky tai turvaistuin keskimääräisen hintatason mukaisena)
  • omaisen opintolainan korot
  • muuttokustannukset
  • hautauskustannukset sekä
  • työmatkakustannukset, jotka ylittävät 750 euroa vuodessa.

Kela ei korvaa kodin perustamiseen liittyviä huonekalu-, kodinkone- ym. hankintoja eikä kodinkoneiden korjauskustannuksia. Kela ei myöskään korvaa lastenhoitoon liittyviä menoja, jos lapsi syntyy vasta palveluksen päättymiskuukauden jälkeen.

Erityisavustuksen myöntämisen edellytys on, että menot eivät kuulu perusavustukseen ja ettet saa niistä korvausta muualta.

Kela korvaa erityisavustuksena vain sinun itsesi maksettaviksi jäävät kohtuulliset menot, jos ne erääntyvät maksettaviksi palvelusaikana tai palveluksen päättymiskuukauden aikana. Siksi on tärkeää, että muistat hakea korvausta sen kuukauden aikana, jolloin olet ostanut ja maksanut tuotteen tai palvelun tai jolloin sen maksamiseksi annettu lasku erääntyy.

Kuka voi saada?

Erityisavustusta maksetaan palvelusta suorittavan puolisolle ja lapselle. Sitä ei makseta palvelusta suorittavalle itselleen.

Olet avustukseen oikeutettu omainen, jos olet

  • aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
  • avopuoliso, jonka kanssa palvelusta suorittavalla on yhteinen lapsi
  • lapsi, joka on palvelusta suorittavan huollettava.

Avopuolisoa ei siis lasketa asevelvollisen omaiseksi, silloin kun avoliitossa ei ole yhteisiä lapsia.

Aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ei voi saada erityisavustusta, jos hän on muuttanut pois yhteisestä asunnosta parisuhteen päättymisen vuoksi.

Maksaminen

Kela maksaa erityisavustuksia kaikkina pankkipäivinä.

Lue lisää

Sivu päivitetty 8.6.2023

Mitä mieltä olet sivusta?