Sotilasavustuksen perusavustus | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Sotilasavustuksen perusavustus

Perusavustuksella katetaan jokapäiväisiä menoja, joihin muut tulot eivät riitä. Korvattaviksi menoiksi katsotaan esimerkiksi

 • ravinto
 • puhtaus
 • vaatetus
 • vähäiset terveydenhoitomenot, kuten käsikauppalääkkeet
 • puhelin-, internet- ja lehtimaksut
 • vakuutusmaksut
 • kohtuulliset työmatkakustannukset, jotka ovat enintään 750 euroa vuodessa sekä
 • virkistys- ja harrastusmenot.

Kuka voi saada?

Perusavustusta voidaan maksaa palvelusta suorittavan puolisolle ja lapselle. Sitä ei makseta palvelusta suorittavalle itselleen.

Olet avustukseen oikeutettu omainen, jos olet

 • aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
 • avopuoliso, jonka kanssa palvelusta suorittavalla on yhteinen lapsi
 • lapsi, joka on palvelusta suorittavan huollettava.

Avopuolisoa ei siis lasketa asevelvollisen omaiseksi silloin, kun avoliitossa ei ole yhteisiä lapsia.

Aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ei voi saada perusavustusta, jos hän on muuttanut pois yhteisestä asunnosta parisuhteen päättymisen vuoksi.

Lue lisää

Sivu päivitetty 18.3.2024