Belopp och utbetalning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Studiestödets belopp och utbetalning för studerande utomlands

Beräkning av studiestödets belopp

Till räknaren

FPA betalar in stödet till ditt bankkonto i Finland. Utbetalningsdag är den 1 dagen varje månad eller därpå följande bankdag. Retroaktiva betalningsposter finns på ditt konto i regel två bankdagar efter att beslutet meddelats.

Om du vill få stödet till ditt utländska bankkonto ska du i din ansökan om studiestöd uppge bankens namn och BIC-kod, bankens adress och kontonumret i IBAN-format.

Eventuella kostnader för att pengarna betalas utomlands står du själv för.

Studiepenningens belopp

Studiepenningens belopp och grunden för beviljandet är i regel samma som för studier i Finland.

Studiepenningen är skattepliktig inkomst.

Beskattning av studiepenningen när man har bott utomlands i tre år

En finländsk medborgare blir begränsat skattskyldig när hen har bott utomlands i tre år. En utländsk medborgare som flyttar från Finland är genast begränsat skattskyldig.

Om du är begränsat skattskyldig ska du till FPA lämna in ett källskattekort eller ett skattekort för begränsat skattskyldiga. I skattekortet ska studiepenning anges som inkomstslag. Utan skattekort avdras från studiepenningen 35 procent i källskatt.

Du kan be Skatteförvaltningen skicka skattekortet direkt till FPA. Ett annat alternativ är att du skickar skattekortet till FPA som ett meddelande i MittFPA. Välj Ärenden som gäller studerande som ämne och Studiestöd som specifikation. Om du skickar skattekortet per post är adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Bostadstilläggets belopp

Om du studerar utomlands och bor på hyra där är ditt bostadstillägg 210 euro i månaden. Dina boendeutgifter påverkar inte bostadstilläggets belopp. 

Dina föräldrars inkomster inverkar inte på bostadstilläggets belopp.

Om du inte bor utomlands på grund av studierna kan du inte få bostadstillägg.

Bostadstillägg för utlandet beviljas inte om du bor hos en förälder eller i en ägarbostad. Med ägarbostad avses en bostad som du, din partner eller någon av dina föräldrar äger. Om du har en bostadsrätt i Sverige jämställs det med en ägarbostad.

Bostadstillägg är skattefri inkomst.

Beloppet av statsgaranti för studielån

Statsgarantin för studielån är 800 euro per månad för alla som studerar utomlands.

Innan du åker utomlands ska du rådgöra med din bank om detaljerna kring ditt lån, till exempel när det kan lyftas och när det ska betalas tillbaka.

Läs om hur du ansöker om studielån hos banken.

Senast ändrad 9.2.2024

Vad tycker du om sidan?