Studier utomlands inkomster | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Inkomster

Din inkomstgräns är samma som för studerande i Finland även om dina kostnader är större utomlands. Du ska själv se till att dina inkomster inte överskrider årsinkomstgränsen.

Meddela eventuella stipendier och de inkomster som du har från utlandet till FPA varje år. Du behöver inte ange skattepliktig inkomst som du har i Finland eftersom FPA får uppgifter om dem automatiskt från Skatteförvaltningen.

FPA omvandlar dina utländska inkomster till eurobelopp. Som omräkningskurs använder FPA den valutakurs som Europeiska centralbanken fastställt för handläggningsdagen.

Senast ändrad 28.9.2023

Vad tycker du om sidan?