Stödtid | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur länge får man studiestöd?

Den maximala stödtiden beror på vid vilken typ av läroanstalt du studerar.

Studier på andra stadiet

Den maximala stödtiden för dina studier beror på vilken typ av studier du avlägger på samma sätt som vid studier på andra stadiet i Finland.

Högskolestudier

Den maximala stödtiden för dina studier beror på omfattningen av din examen, precis som för högskolestudier i Finland. Din maximala stödtid beror alltså på examens omfattning och när du inlett dina första högskolestudier. Om studiernas omfattning inte uppgetts i enlighet med det europeiska systemet med studiepoäng fastställs den maximala stödtiden utgående från studiernas normala längd.

En månad då du har studiepenning eller bostadstillägg eller båda förbrukar stödmånader och beaktas alltid som en stödmånad vid inkomstkontrollen och vid uppföljningen av studieframgången.

Stödmånader per läsår

Du får studiestöd för hela studiemånader från och med den dag då du inledde studierna. En månad då du inte studerar hela tiden berättigar till studiestöd för ytterligare 1 månad om den omfattar minst 18 dagar som ingår i studietiden. Samma beräkningssätt används för alla studier som i sin helhet genomförs utomlands.

Du kan få studiestöd också för annan tid, t.ex. för sommaren om du studerar då på heltid.

Exempel 1

Studietiden under läsåret är 4.9–23.6, dvs. 9 hela månader och 20 kalenderdagar. Studiestöd kan beviljas för 10 månader, dvs. för tiden 1.9–30.6.

Exempel 2

Studietiden under läsåret är 10.9–20.6, dvs. 9 hela månader och 11 kalenderdagar. Studiestöd kan beviljas för 9 månader, dvs. för tiden 1.9–31.5 eller 1.10–30.6.

Framgång i studierna

För att du ska kunna få studiestöd måste du göra tillräckliga framsteg i studierna. FPA följer upp studieframgången på samma sätt som för studier i Finland.

De europeiska högskolorna använder studiepoängsystemet ECTS. ECTS-studiepoäng motsvarar de studiepoäng som man avlägger vid högskolorna i Finland. Omfattningen av studierna under ett läsår motsvarar 60 ECTS-studiepoäng.

I andra länder förutsätts studieprestationer som motsvarar ECTS-studiepoäng.

Vad tycker du om sidan?