Vanliga frågor om studier utomlands | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vanliga frågor om studier utomlands

Om utbetalningen av studiestöd avbryts kan det bero på att närvarointyg och/eller intyg över studieprestationer saknas.  Du ska lämna in ett närvarointyg till FPA alltid vid läsårets början. Intyget över studieprestationer ska skickas en gång i året under oktober–november.  När du skickat in intygen till Studiestödscentralen kan utbetalningen av stödet fortsätta om förutsättningarna för utbetalning av stödet fortfarande finns.

Du kan lämna in din ansökan om studiestöd då du har fått ett intyg över att du antagits till läroanstalten. Stöd för studier utomlands kan sökas enkelt och behändigt i MittFPA. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID. Alternativt kan du söka studiestöd genom att använda den blankett som är avsedd för studerande som avlägger examen utomlands OT3 r (pdf).

För att få studiestöd behöver du inte under studietiden omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Dina föräldrar kan med fullmakt sköta dina studiestödsärenden om du fyllt 18 år.

Om du är under 18 år kan du själv eller din vårdnadshavare ansöka om studiestöd. Ni kan också fylla i och underteckna ansökan tillsammans. Vårdnadshavaren kan dock inte göra en ansökan i FPA:s e-tjänst för den studerande.

Studiestödet betalas in på ditt konto den 1 varje månad eller därpå följande bankdag. Retroaktiva poster betalas ut dagligen.

Studiestödet kan betalas till ditt utländska bankkonto. De kostnader som transaktionen medför måste du betala själv.

Information om stipendier hittas på www.maailmalle.net. Du kan också fråga din egen läroanstalt om stipendier.

Något separat stöd för att täcka terminsavgifter och resekostnader finns inte.

Studieframgången anses tillräcklig om den tid under vilken du bedriver studier på heltid inte väsentligt kommer att överskrida den stödtid som fastställts för de ifrågavarande studierna.

Du kan få studiestöd för arbetspraktik eller utbytesstudier som räknas till godo i din examen. Du kan anmäla praktik- eller studieplatsen i MittFPA eller med blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet OT 15r (pdf). Bifoga ett intyg över arbetspraktiken eller utbytesstudierna. Du behöver dock inte lämna in något intyg om studieperioden ingår i studier som genomförs vid en finländsk högskola.