Näin asioit Kelan kanssa työnantajana

Työnantaja on henkilö tai oikeushenkilö, jonka palveluksessa on työntekijöitä, joille maksetaan palkkaa. Työnantaja voi valtuuttaa omia työntekijöitään tai esimerkiksi tilitoimistoja asioimaan puolestaan Kelan kanssa.

Hoidat kätevimmin työnantajan asioita verkkoasiointipalveluiden kautta. Eri palveluihin ja eri tehtävien hoitamiseen tarvitaan erilaisia valtuuksia ja oikeuksia. Kela neuvoo työnantajia myös puhelimitse. Chatissä voi kysellä päiväraha-asioista.

Työnantajan pitää ilmoittaa maksamansa palkat ja muita työsuhteeseen liittyviä tietoja tulorekisteriin. Työnantajan ilmoittamat palkat vaikuttavat suoraan moniin työntekijän Kela-etuuksiin, kuten esimerkiksi sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin. Työnantajalla on velvollisuuksia myös silloin, kun työnantaja lähettää työntekijänsä ulkomaille töihin.

Kela lähettää päätöksen työnantajan hakemuksiin. Työntekijän yksityisyyden suojan takia työnantaja ei aina saa ihan kaikkia tietoja.

Lue lisää