EU-lainsäädäntö ja sosiaaliturva | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

EU-lainsäädäntö

EU:ssa työntekijällä on oikeus työskentelymaansa sosiaaliturvaan.

EU-lainsäädäntö ei korvaa jäsenvaltioiden omia sosiaaliturvajärjestelmiä yhdellä yhteisellä järjestelmällä. Sen sijaan EU-maasta toiseen liikkuvien sosiaaliturvaa säätelee EU-asetus 883/2004 (pdf). Sen perusteella ratkaistaan, minkä maan sosiaaliturvaan sinulla on oikeus. Pääsääntö on, että työntekijänä sinulla on oikeus työskentelymaasi sosiaaliturvaan, vaikka asuisit toisessa jäsenmaassa. Jos et työskentele, oikeutesi sosiaaliturvaan määräytyy asuinvaltiosi lakien mukaan.

EU-asetus vaikuttaa lähes kaikkiin Kelan etuuksin EU-alueella liikkuessasi. Huomaa, että esimerkiksi oikeus perustoimeentulotukeen tai asumistukeen ei määräydy asetusta soveltamalla. Oikeus näihin etuuksiin perustuu Suomen omaan lainsäädäntöön. Sinun on yleensä oleskeltava Suomessa vakinaisesti, jotta voisit saada näitä etuuksia.

Asetuksen tarkoitus on varmistaa, että EU:ssa liikkuvilla henkilöillä on oikeus vain yhden maan sosiaaliturvaan kerrallaan. Sitä kutsutaan sosiaaliturvan yhteensovittamiseksi. Asetuksella pyritään myös takaamaan, ettet menetä ansaitsemaasi sosiaaliturvaa, jos muutat EU-maasta toiseen. Asetusta sovelletaan niihin EU- maiden kansalaisiin ja heidän perheenjäseniinsä, joilla on tai on ollut oikeus yhden tai useamman jäsenmaan sosiaaliturvaan. Tarkista oikeus Suomen sosiaaliturvaan OmaKelassa, jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla.

EU-asetusta voidaan soveltaa myös EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin

EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevat säännöt koskevat pääosin myös EU:n alueella laillisesti asuvia EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia, joiden elämäntilanne liittyy useampaan EU:n jäsenvaltioon. Tätä säätelevät EU-asetukset 883/2004 ja 987/2009.

Tanska, Norja ja Islanti soveltavat Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen kautta EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin EU-asetusta 883/2004. Iso-Britannia soveltaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kohdalla vanhempaa sosiaaliturva-asetusta 1408/71.

Eta-maat ja Sveitsi soveltavat myös EU-asetusta

Eta-maat (Norja, Islanti ja Liechtenstein) soveltavat myös EU-asetusta 883/2004. Sveitsi soveltaa EU-asetusta 883/2004, mutta kuitenkin vain EU-kansalaisiin, jotka liikkuvat EU-alueen ja Sveitsin välillä.

EU-maita ovat

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

Eta-maita ovat

Islanti, Liechtenstein ja Norja, jotka Eta-sopimuksen nojalla soveltavat EU-lainsäädäntöä. Lisäksi Sveitsiin ja Isoon-Britanniaan sovelletaan lähes samoja sääntöjä kuin EU- ja Eta-maihin.

Lue lisää

Sivu päivitetty 17.7.2023