Sosiaaliturva muissa elämäntilanteissa

Paluumuuttajat

Suomeen palaava ja aikaisemmin Suomen sosiaaliturvaan kuulunut henkilö pääsee Suomen sosiaaliturvaan yleensä heti.

Jos olet saanut suomalaisen syntyperäsi perusteella oleskeluluvan vähintään 1 vuodeksi, kuulut yleensä Suomen sosiaaliturvaan heti maahan muutosta lähtien.

Pakolaiset ja oleskeluluvan saaneet

Jos olet tullut Suomeen turvapaikanhakijana ja saanut täältä oleskeluluvan turvapaikan tai toissijaisen suojelun perusteella, kuulut Suomen sosiaaliturvaan oleskeluluvan myöntämisestä lähtien, jos tarkoituksesi on jäädä Suomeen vakinaisesti. Jos saat oleskeluluvan, on sinulla oikeus samoihin Kelan etuuksiin ja muuhun sosiaaliturvaan kuin muillakin Suomessa vakinaisesti asuvilla. Päätös oikeudesta Kelan sosiaaliturvaan voidaan tehdä vasta kun oleskelulupa on myönnetty. Kela ei vastaa turvapaikanhakijoille maksettavasta vastaanottorahasta.

Jos sinut otetaan Suomeen kiintiöpakolaisena, kuulut Suomen sosiaaliturvaan muutosta lähtien. Tilapäisen suojelun tarpeen tai muun vastaavan syyn takia oleskeluluvan saaneena sinua ei pidetä maahan vakinaisesti muuttavana etkä kuulu Suomen sosiaaliturvaan.

Työttömät työnhakijat

Voit tulla toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä Suomeen hakemaan töitä enintään 6 kuukaudeksi, jos olet saanut lähtömaastasi lomakkeen U2. Kuulut työnhaun ajan sen maan sosiaaliturvaan, josta sait lomakkeen. Et voi kuulua samanaikaisesti Suomen sosiaaliturvaan.

Jos sinulla on toisen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin myöntämä U2-lomake ja eurooppalainen sairaanhoitokortti, sinulla on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon Suomessa.

Jos saat Suomesta töitä, voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan työskentelysi perusteella. Jos et löydä töitä mutta asut edelleen Suomessa, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan riippuu siitä, voidaanko sinun katsoa asuvan täällä vakinaisesti. Vakinaisesta asumisesta kertoo esimerkiksi perheside.

Jos muutat sosiaaliturvasopimusmaasta, muuttosi tilapäisyys tai vakinaisuus ratkaisee sen, kuulutko Suomen sosiaaliturvaan. Voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan siinä tapauksessa, että tarkoituksesi on muuttaa Suomeen vakinaisesti.

Muista kuin EU- tai Eta-maista, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaista Suomeen työnhakuun tuleva ei yleensä voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Jos tarkoituksesi on kuitenkin muuttaa Suomeen vakinaisesti ja muut olosuhteesi viittaavat vakinaiseen Suomessa asumiseen, voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

Työharjoittelijat ja au pairit

Työharjoittelija tai au pair ei yleensä kuulu Suomen sosiaaliturvaan. Jos työsi on tarkoitus kestää vähintään 4 kuukautta ja se täyttää työssäoloehdon, kuulut sosiaaliturvaan työntekijänä.

Varusmiehet ja siviilipalveluksessa olevat

EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä Suomeen muuttava varusmies tai siviilipalvelusmies kuuluu Suomen sosiaaliturvaan varusmies- tai siviilipalveluksen ajan.

Jos muutat Suomeen EU-alueen ulkopuolelta, voit kuulua sosiaaliturvaan vain, jos muutat Suomeen vakinaisesti ja aikomuksesi on jäädä tänne palveluksen jälkeen.

Urheilijat

Ammattiurheilija rinnastetaan työntekijään. Jos työskentelet Suomessa vähintään 4 kuukautta ja työsi täyttää työskentelyn vähimmäisedellytykset, voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

Jos tulet EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta, tarvitset työntekijän oleskeluluvan.