Sosiaaliturva muissa elämäntilanteissa Suomeen muuttaessa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Sosiaaliturva muissa elämäntilanteissa

Linkit tämän sivun sisältöön:

Paluumuuttajat

Suomeen palaava ja aikaisemmin Suomen sosiaaliturvaan kuulunut henkilö saa oikeuden etuuksiin yleensä heti.

Jos olet saanut suomalaisen syntyperäsi perusteella oleskeluluvan vähintään 1 vuodeksi, saat oikeuden etuuksiin heti Suomeen muutosta lähtien.

Pakolaiset ja oleskeluluvan saaneet

Jos olet tullut Suomeen turvapaikanhakijana ja saanut täältä oleskeluluvan turvapaikan tai toissijaisen suojelun perusteella, sinulla on oikeus sosiaaliturvaan oleskeluluvan myöntämisestä lähtien, jos tarkoituksesi on jäädä Suomeen vakinaisesti. Jos saat oleskeluluvan, on sinulla oikeus samoihin Kelan etuuksiin ja muuhun sosiaaliturvaan kuin muillakin Suomessa vakinaisesti asuvilla. Kela ei maksa turvapaikanhakijoille etuuksia turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana.

Jos tulet Suomeen kiintiöpakolaisena, saat oikeuden sosiaaliturvaan muutosta lähtien.

Työttömät työnhakijat

Voit tulla toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä Suomeen hakemaan töitä enintään 6 kuukaudeksi EU-työnhakuun, jos olet saanut lähtömaastasi lomakkeen U2. Voit tulla EU-työnhakuun myös Isosta-Britanniasta, jos Ison-Britannian työttömyysturvaa maksava viranomainen myöntää sinulle U2-lomakkeen. Saat työttömyysetuudet työnhaun aikana lomakkeen antaneesta maasta. Et voi saada samaan aikaan etuuksia Suomesta.

Jos sinulla on toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian myöntämä lomake U2 ja eurooppalainen sairaanhoitokortti, sinulla on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon Suomessa.

Jos saat Suomesta töitä, voit saada työntekijänä oikeuden etuuksiin. Jos et löydä töitä mutta asut edelleen Suomessa, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan riippuu siitä, katsotaanko sinun asuvan täällä vakinaisesti. Vakinaisesta asumisesta kertoo esimerkiksi perheside.

Työharjoittelijat ja au pairit

Työharjoittelija tai au pair ei yleensä saa oikeutta Kelan etuuksiin, koska työskentely on vähäistä ja lyhytkestoista. Jos saat työstä palkkaa vähintään 800,02 e/kk (vuonna 2024), sinulla voi olla oikeus etuuksiin työntekijänä. Lue lisää työntekijän ja yrittäjän sosiaaliturvasta.

Varusmiehet ja siviilipalveluksessa olevat

EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä Suomeen muuttava varusmies tai siviilipalvelusmies on oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan varusmies- tai siviilipalveluksen ajan.

Jos muutat Suomeen EU-maiden ulkopuolelta, voit saada oikeuden etuuksiin, jos muutat Suomeen vakinaisesti ja aiot jäädä tänne palveluksen jälkeen.

Urheilijat

Ammattiurheilija rinnastetaan työntekijään. Jos kuukausipalkkasi on vähintään 800,02 e/kk, sinulla voi olla oikeus etuuksiin.

Jos tulet EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta, tarvitset työntekijän oleskeluluvan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 1.1.2024