Opiskelijan ja tutkijan sosiaaliturva Suomeen muuttaessa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Opiskelijan ja tutkijan sosiaaliturva

Jos muutat Suomeen ainoastaan opiskelutarkoituksessa, sinulla voi olla oikeus joihinkin Kelan etuuksiin, jos muuttosi Suomeen katsotaan vakinaiseksi. Tätä arvioidaan lähinnä opiskelun arvioidun keston ja lähtömaan perusteella. Suomeen tutkimustyöhön tulevan oikeus etuuksiin riippuu muun muassa siitä, rinnastuuko apurahaa saava tutkija yrittäjään tai onko ansiotaso muuten riittävä.

Opiskelijat

Jos tulet Suomeen toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta opiskelemaan, oleskelusi Suomessa katsotaan yleensä tilapäiseksi. Sosiaaliturvasta vastaa tällöin lähtömaa. Saat kuitenkin välttämättömän sairaanhoidon, jos sinulla on lähtömaasi myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti. Hanki kortti ennen tuloasi Suomeen.

Jos tulet Suomeen opiskelemaan vähintään 2 vuodeksi muualta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta, voit yleensä saada Kela-kortin ja esimerkiksi Kelan sairaanhoitokorvauksia lääkkeistä. Kaikkiin Kelan etuuksiin ei kuitenkaan ole oikeutta. Muun muassa yleistä asumistukea ei opiskelijalle makseta.  

Opiskelun aikana olosuhteet voivat muuttua. Kun oikeutta sosiaaliturvaan ratkaistaan, Kela ottaa huomioon opiskelun lisäksi mahdolliset muut syyt oleskella Suomessa. Tällainen muu syy voi olla esimerkiksi aiempi asuminen, perheside tai työskentely Suomessa. Jos työskentelet Suomessa opintojesi aikana, voit saada työskentelysi perusteella oikeuden etuuksiin siinäkin tilanteessa, että asumistasi Suomessa ei pidetä vakinaisena. Työskentelyyn perustuva oikeus etuuksiin edellyttää, että saat palkkaa vähintään 800,02 e/kk.

Tutkijat

Suomalaista apurahaa vähintään 4 kuukauden ajan saavan tutkijan on otettava itselleen maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL), jos apurahan määrä on vuositulona vähintään 4 505,14 euroa (vuonna 2024). Apurahaa saavan tutkijan oikeus Kelan etuuksiin perustuu tähän yrittäjän eläkevakuutukseen. Eläkevakuutuksen myöntää Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA (mela.fi).

Apurahaa saava tutkija, jota ei pidetä yrittäjänä, voi saada oikeuden Kelan etuuksiin, jos hänen ansiotasonsa on riittävä. Tällöin ansaittavan palkan, ulkomaisen apurahan tai muun tulon tulee olla vähintään 800,02 e/kk (vuonna 2024). Jos Suomessa työskentelevän tutkijan ansiotaso on alle tämän, arvioidaan oikeus etuuksiin sen mukaan, katsotaanko henkilö vakinaisesti Suomessa asuvaksi.

Lue lisää

Sivu päivitetty 1.1.2024