Opiskelijan ja tutkijan sosiaaliturva

Jos muutat Suomeen opiskelemaan tai tekemään tutkimustyötä, et yleensä voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Opiskelijoiden oleskelu Suomessa katsotaan tilapäiseksi. Jos sinulla kuitenkin on opiskelun lisäksi myös muita syitä Suomessa oleskeluun, sosiaaliturvaan kuuluminen voi olla mahdollista. Tällainen syy voi olla esimerkiksi aiempi asuminen, perheside tai työskentely Suomessa.

Opiskelijat

Opiskelun aikana olosuhteet voivat muuttua. Jos vakinaisen asumisen ehdot täyttyvät, voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Olosuhteiden muutokseksi voidaan katsoa esimerkiksi avioliitto Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön kanssa.

Jos työskentelet Suomessa opintojesi aikana, voit päästä työskentelysi ajaksi sosiaaliturvaan samoin ehdoin kuin muut Suomeen tulevat työntekijät. Sosiaaliturvaan kuuluminen edellyttää, että työskentelysi Suomessa kestää vähintään 4 kuukautta. Lisäksi viikkotyöaikaa ja palkkaa koskevien työskentelyn vähimmäisedellytysten tulee täyttyä.

Kun työskentely päättyy, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan sen perusteella, asutko Suomessa tilapäisesti vai vakinaisesti.

Apurahatutkijat

Jos tulet Suomeen alle vuodeksi tekemään tutkimustyötä tai taiteellista työtä apurahalla, Suomessa oleskelusi katsotaan tilapäiseksi etkä voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Jos työsi kuitenkin kestää yli 1 vuoden, sinulla on rahoitus yli vuodeksi ja kaikki muutkin olosuhteesi viittaavat vakinaiseen Suomessa asumiseen, voit yleensä kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

Jos teet suomalaisella apurahalla tutkimustyötä tai jatko-opintoja vähintään 4 kuukauden ajan, voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Apurahasi tulee olla maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesti vakuutettu. Suomen sosiaaliturvaan kuulumista pitää hakea Kelasta. Ulkomaalaisella apurahalla opiskelu tai tutkimustyö ei yleensä oikeuta sosiaaliturvaan.