Perheenjäsenen sosiaaliturva | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perheenjäsenen sosiaaliturva

Perheenjäsenenä pidetään avio- ja avopuolisoa sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuolta. Myös alle 18-vuotiaita omia lapsia, adoptiolapsia ja samassa taloudessa asuvia puolison lapsia pidetään perheenjäseninä.

Perheenjäsenen oikeus etuuksiin riippuu siitä, katsotaanko muutto tilapäiseksi vai vakinaiseksi. Jos oleskeluasi Suomessa pidetään tilapäisenä, mutta aloitat myöhemmin työskentelyn Suomessa, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan määräytyy kuten työntekijällä.

Jos muutat Suomeen perheenjäsenesi mukana, tilanteesi arvioidaan yleensä sen mukaan, pidetäänkö töihin tai opiskelemaan tulevaa henkilöä Suomessa asuvana vai ei. Jos muutat Suomessa asuvan perheenjäsenesi luokse, sinulla on yleensä oikeus etuuksiin.

EU-maasta tuleva perheenjäsen saa etuudet siitä maasta, jossa hän asuu vakinaisesti. Jos muutat Suomeen EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta, muuttosi Suomeen on oltava vakinainen, jotta voisit kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Jos oleskelet Suomessa tilapäisesti, sinulla saattaa olla oikeus sairaanhoitoon sekä perhe-etuuksiin Suomesta. Oikeuden voi selvittää olemalla yhteydessä Kelaan.

Jos muutat Suomeen lähetetyn työntekijän mukana, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan arvioidaan muuton vakinaisuuden ja tilapäisyyden perusteella, vaikka puolisosi kuuluukin lähettävän maan sosiaaliturvaan.

Et asu Suomessa vakinaisesti, jos perheenjäsenesi työskentelee toisen valtion edustustossa tai valtioiden välisessä järjestössä. Jos olet asunut vakinaisesti Suomessa jo ennen perheenjäsenesi työskentelyä edustustossa tai järjestössä, voit edelleen saada etuuksia Kelasta.

Sosiaaliturvasopimusmaista tulevien lähetettyjen työntekijöiden perheenjäsenet

Sosiaaliturvasopimusmaasta Suomeen muuttavan perheenjäsenen on yleensä asuttava Suomessa vakinaisesti, jotta hän saisi oikeuden Kelan etuuksiin. EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolelta tulevilla on oltava vähintään 1 vuoden oleskelulupa.

Joidenkin sosiaaliturvasopimusten mukaan henkilö, joka on palkattu paikalta työskentelemään edustustossa, voi valita, kumman sopimusmaan sosiaaliturvaan hän haluaa kuulua. Työntekijän valinta ei vaikuta siihen, minkä maan sosiaaliturvaan perheenjäsen kuuluu.

Sosiaaliturvasopimukset koskevat yleensä eläkkeitä. Joissakin sosiaaliturvasopimuksissa voi olla säännöksiä yksittäisistä etuuksista. Kiinan, Intian ja Etelä-Korean kanssa solmitut sopimukset eivät koske lainkaan Kelan etuuksia.

Lue lisää

Sivu päivitetty 31.7.2023