Perheenjäsenen sosiaaliturva

Perheenjäsenenä pidetään avio- ja avopuolisoa sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuolta. Myös alle 18-vuotiaita omia lapsia, adoptiolapsia ja samassa taloudessa asuvia puolison lapsia pidetään perheenjäseninä. Avopuoliso voidaan katsoa perheenjäseneksi, kun puolisot ovat asuneet yhdessä 6 kuukautta.

Perheenjäsenen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan riippuu siitä, katsotaanko muutto tilapäiseksi vai vakinaiseksi. Jos oleskeluasi Suomessa pidetään tilapäisenä, mutta aloitat myöhemmin työskentelyn Suomessa, oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan määräytyy kuten työntekijällä.

Jos muutat Suomeen perheenjäsenesi mukana, tilanteesi arvioidaan yleensä sen mukaan, pidetäänkö töihin tai opiskelemaan tulevaa henkilöä Suomessa asuvana vai ei. Jos muutat Suomessa asuvan perheenjäsenesi luokse, kuulut yleensä Suomen sosiaaliturvaan.

EU-maasta tuleva perheenjäsen kuuluu sen maan sosiaaliturvaan, jossa hän asuu vakinaisesti. Jos muutat Suomeen EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, muuttosi Suomeen on oltava vakinainen, jotta voisit kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Jos oleskelet Suomessa tilapäisesti, sinulla saattaa olla oikeus sairaanhoitoon sekä perhe-etuuksiin Suomesta. Oikeuden voi selvittää olemalla yhteydessä Kelaan.

Jos muutat Suomeen lähetetyn työntekijän mukana, Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen arvioidaan muuton vakinaisuuden ja tilapäisyyden perusteella, vaikka puolisosi kuuluukin lähettävän maan sosiaaliturvaan.

Et asu Suomessa vakinaisesti, jos perheenjäsenesi työskentelee toisen valtion edustustossa tai valtioiden välisessä järjestössä. Jos olet jo ennen perheenjäsenesi edustustossa tai järjestössä tapahtuvaa työskentelyä asunut vakinaisesti Suomessa, voit edelleen kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

Sosiaaliturvasopimusmaista tulevien lähetettyjen työntekijöiden perheenjäsenet

Sosiaaliturvasopimusmaasta Suomeen muuttavan perheenjäsenen on yleensä asuttava Suomessa vakinaisesti, jotta hän kuuluisi Suomen sosiaaliturvaan. EU- ja Eta maiden ulkopuolelta tulevilla on oltava vähintään 1 vuoden oleskelulupa.

Eräissä sopimuksissa edustustossa työskentelevällä, paikalta palkatulla henkilöllä on oikeus valita, kumman sopimusmaan sosiaaliturvaan hän haluaa kuulua. Työntekijän valinta ei vaikuta siihen, minkä maan sosiaaliturvaan perheenjäsen kuuluu.

Sosiaaliturvasopimukset koskevat yleensä eläkkeitä. Joissakin sosiaaliturvasopimuksissa voi olla säädöksiä yksittäisistä etuuksista. Kiinan ja Etelä-Korean kanssa solmitut sopimukset eivät koske Kelan etuuksia.