Anpassningsträning för unga med typ 1-diabetes | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anpassningskurs för unga med typ 1-diabetes

En anpassningskurs för unga med typ 1-diabetes lämpar sig för den som

 • har diagnostiserats med typ 1-diabetes
 • är i högstadieåldern eller har gått ut grundskolan och är under 20 år
 • har fått basinformation och vårdanvisningar från hälso- och sjukvården men utöver det behöver multiprofessionellt stöd och handledning
 • är intresserad av att delta i rehabilitering som genomförs ansikte mot ansikte och i form av digital rehabilitering.

Anpassningskurser ordnas för följande målgrupper:

 • unga i högstadieåldern
 • unga som har gått ut grundskolan och är under 20 år.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”diabetes”.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen genomförs delvis vid serviceproducentens verksamhetsställe och delvis på distans. Serviceproducenten lånar vid behov ut den utrustning som du behöver för att kunna delta i distansrehabilitering.

Den rehabilitering som ordnas vid verksamhetsstället omfattar 3 dygn. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Distansrehabiliteringen genomförs under en period på 4 veckor

 • i form av videosamtal, som en närstående till dig kan delta i om du så vill
 • som digital rehabilitering vid en tidpunkt som passar dig
 • som en distansrehabiliteringsdag där både videosamtal och digital rehabilitering ingår. Om du har fyllt 16 år kan du ansöka om rehabiliteringspenning från FPA också för distansrehabiliteringsdagen.

Serviceproducenten kontaktar dig före och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i inre medicin eller endokrinologi eller någon annan specialistläkare med specialkompetens i behandling av diabetes
 • en diabetesskötare
 • en näringsterapeut
 • en psykolog.

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023

Vad tycker du om sidan?