Vanhempainpäivärahojen verotus

Vanhempainpäivärahat uudistuivat – oletko oikealla sivulla?

Tämä sivu koskee perhettäsi, jos

  • lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022
  • adoptiolapsi otettiin hoitoon 30.7.2022 tai sitä ennen.

Tutustu vanhempainpäivärahoihin, jos lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Vanhempainpäivärahat eli äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha ja vanhempainraha ovat veronalaista tuloa. Vaikka tuki on pienempi kuin palkka, veroprosentti ei välttämättä pienene. Tämä johtuu siitä, että tuesta ei voi tehdä verotuksessa samoja vähennyksiä kuin palkkatulosta.

Veron suuruus

Vanhempainpäivärahan ennakonpidätys on yleensä sama kuin palkkasi veroprosentti.

Jos et hae muutosverokorttia etuutta varten, ennakonpidätys toimitetaan seuraavasti

  • Jos palkkasi veroprosentti on alle 25 %, vanhempainpäiväraha verotetaan 25 %:n mukaan.
  • Jos saat vähimmäismääräistä vanhempainpäivärahaa, veroprosentti on 20 %.
  • Jos olet ansiotyössä ja saat samaan aikaan äitiys- tai vanhempainrahaa, maksetaan päiväraha vähimmäismääräisenä, veroprosentti on 40 %.
  • Osittaista vanhempainrahaa verotetaan palkan veroprosentin mukaan.
  • Jos etuus maksetaan kertasuorituksena tai takautuvasti muulta kuin kuluvalta verovuodelta, tehdään ennakonpidätys Verohallinnon vuosittain antaman päätöksen mukaisesti koskien ennakonpidätyksen toimittamistapoja ja määrää. Esim. jos tammikuussa maksetaan edelliselle kalenterivuodelle kohdistuva isyysrahajakso, määräytyy ennakonpidätys päiväkohtaisesti sen mukaan, minkä suuruinen päivärahasi on ollut. Vero pidätetään ennakonpidätystaulukon mukaan myös siinä tapauksessa, ettei Kelassa ole käytettävissä ennakonpidätystietojasi

Verokortti

Verokorttia ei yleensä tarvitse toimittaa Kelaan. Kela saa perusverokorttien tiedot suoraan Verohallinnosta.

Jos käytät lähdeverokorttia, toimita se Kelaan itse. Lähdeverokorttia käyttää ulkomailla asuva tai sieltä muuttava.

Tammikuussa käytetään edellisen vuoden veroprosenttia, ellet toimita muutosverokorttia Kelaan.

Pyydä tarvittaessa muutosverokortti

Jos tuesta maksettava vero tuntuu liian pieneltä tai suurelta, tarkista veroprosenttisi veroprosenttilaskurilla. Tarvittaessa voit hakea muutosverokortin sosiaalietuuksia varten. 

Helpoiten tilaat muutosverokortin OmaVero -palvelussa. Muutosverokortissa veroprosentti voi olla alle 25 %. Verohallinto toimittaa muutosverokortin suoraan Kelaan.