FPA:s stöd till värnpliktiga - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Stöd för värnpliktiga

Att göra värnplikt betyder att man gör militärtjänst eller civiltjänst.

Du får en liten dagpenning från det ställe där du gör din militärtjänst eller civiltjänst.

Dessutom kan FPA betala militärunderstöd. Stödet kan betalas till den värnpliktige eller till anhöriga. Anhörig är den värnpliktiges make eller maka. Anhörig kan också vara en sambo som den värnpliktige har ett gemensamt barn med. Anhöriga är dessutom den värnpliktiges egna barn och makens eller makans barn.

Också personer som bor utomlands men som gör värnplikten i Finland kan få militärunderstöd.

Till militärunderstödet hör

  • grundunderstöd
  • bostadsunderstöd
  • underhållsbidrag
  • särskilt understöd.

Dessutom kan FPA betala räntorna på studielån.

Militärunderstöd kan betalas till

  • den värnpliktige
  • den värnpliktiges make eller maka
  • den värnpliktiges sambo, om paret har ett gemensamt barn
  • den värnpliktiges eget barn eller makens och makans barn.

Läs mer om ansökan om militärunderstöd på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Inkomsterna inverkar på militärunderstödet

De inkomster som den värnpliktige och de anhöriga har under tjänstgöringstiden inverkar på militärunderstödets belopp. Inkomsterna beaktas till nettobelopp, alltså beloppet efter att skatten dragits av. Understödets belopp minskar med en summa som motsvarar nettoinkomsterna.

När det gäller den värnpliktiges löne- och företagarinkomster finns det ändå ett skyddat belopp på 300 euro. Det skyddade beloppet betyder den summa som den värnpliktige kan tjäna per månad utan att det påverkar militärunderstödets belopp.

Grundunderstöd

Grundunderstödet betalas till den värnpliktiges anhöriga.

Grundunderstödet är avsett för partnerns och barnets dagliga utgifter när de övriga inkomsterna inte räcker till. Dagliga utgifter är till exempel utgifter för mat, kläder och hälsovård.

Grundunderstödets fulla belopp är cirka 775 euro per månad.

Familjens inkomster och antal barn inverkar på hur stort stöd man får.

Bostadsunderstöd

FPA kan betala de skäliga boendeutgifter som den värnpliktige och de anhöriga har.

Bostadsunderstöd kan betalas till dig som gör värnplikt bara om du har bott självständigt i 3 månader före tjänstgöringstiden.

Som boendeutgifter räknas hyra, vattenavgifter, elavgifter, bolagsvederlag, räntor på bostadslån och kostnader för underhåll av egnahemshus.

Underhållsbidrag

Om du inte själv klarar av att betala underhållsbidraget till ett barn kan FPA betala det i stället under den tid då du gör militärtjänst eller civiltjänst.

Särskilt understöd och räntorna på studielån

Till den värnpliktiges anhöriga kan FPA betala sådana utgifter som gäller till exempel hälsovård eller vården av barn. Det här kallas för särskilt understöd.

FPA kan också betala räntorna på studielån som den värnpliktige och de anhöriga har.

Andra stöd

En värnpliktig som får barn kan få föräldradagpenningar.

Om du inte kan få militärunderstöd kan du ha rätt till allmänt bostadsbidrag. Kontrollera hos FPA om du kan få allmänt bostadsbidrag.

Senast ändrad 8.2.2024

Vad tycker du om sidan?