Sairauspäiväraha

Kela maksaa sairauden ajalta sairauspäivärahaa. Voit saada sairauspäivärahaa, jos olet 16–67-vuotias etkä sairautesi takia pysty työhön.

Sairauspäivärahaa maksetaan yleensä sen jälkeen, kun olet ollut sairaana 10 päivää. Jos olet yrittäjä, voit saada sairauspäivärahaa jo aikaisemmin. Jos saat sairauslomasi ajalta palkkaa, Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajallesi.

Kuinka paljon saat sairauspäivärahaa?

Sairauspäivärahan määrä lasketaan vuositulojen perusteella. Vuositulot tarkoittavat tulojasi
12 kuukauden ajalta. Jos lääkäri toteaa, että olet työkyvytön esimerkiksi toukokuusta 2020 alkaen, Kela laskee sairauspäivärahan määrän niiden tulojen mukaan, jotka olet saanut 1.4.2019–31.3.2020.

Vuosituloon lasketaan esimerkiksi palkat, yrittäjän tulot, työttömyystuet ja jotkut muut tuet. Myös opintorahaa saava opiskelija voi saada sairauspäivärahaa.

Jos olet työtön, päivärahan määrä voidaan laskea myös työttömyysturvan määrästä.

Päivärahaa maksetaan yleensä 6 päivältä viikossa.

Arvioi laskurilla, kuinka paljon voit saada sairauspäivärahaa (yleissuomeksi). Voit myös kysyä lisää palvelunumerosta 020 692 204.

Sairauspäivärahan määrä

Lääkäri on todennut, että Liisa on työkyvytön 14.4.2020 alkaen. Sairauspäiväraha perustuu tuloihin ajalta 1.3.2019–29.2.2020. Tältä ajalta Liisa on saanut palkkaa 2 500 e/kk (brutto) ja lomarahaa 1 125 e (brutto).

Vuosituloon lasketaan 12 kk x 2 500 e + 1 125 e = 31 125 e. Sairauspäiväraha on noin 70 % vuosituloon laskettavista tuloista.

Liisa saa sairauspäivärahaa noin 65 e/arkipäivä.

Hae sairauspäivärahaa 2 kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.

Bruttotulot ovat tuloja, joista ei ole vähennetty veroja.

Kuinka kauan sairauspäivärahaa maksetaan?

Sairauspäivärahaa maksetaan enintään noin vuoden ajan. Jo sitä ennen ryhdytään selvittämään, olisiko kuntoutuksesta apua sairautesi hoidossa.

Jos olet työntekijä, Kela pyytää sinua toimittamaan työterveyslääkärisi kirjoittaman lausunnon työkyvystäsi ja mahdollisuuksista jatkaa työssäsi. Lausunto tarvitaan viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivää.

Jatkoaikaa sairauspäivärahaan

Joissakin tapauksissa Kela voi myöntää sairauspäivärahaan jatkoaikaa. Tällainen tilanne tulee eteen, jos olet saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan eli noin vuoden ja palannut töihin. Huomaat kuitenkin, että sairautesi estää edelleen työskentelyn. Tällöin Kela voi maksaa lisää sairauspäivärahaa vielä 50 päivää.

Se edellyttää kuitenkin sitä, että olet ollut töissä yhtäjaksoisesti 30 päivää eli noin kuukauden sen jälkeen, kun sairauspäiväraha on päättynyt.

Jos työkyvyttömyys jatkuu etkä voi palata töihin, selvitetään, voitko jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Lue lisää