Sairauspäiväraha

Kela maksaa sairauden ajalta sairauspäivärahaa. Voit saada sairauspäivärahaa, jos olet 16–67-vuotias etkä sairautesi takia pysty tekemään töitä.

Sairauspäivärahaa maksetaan yleensä sen jälkeen, kun olet ollut sairaana 10 päivää. Jos olet yrittäjä, voit saada sairauspäivärahaa jo aikaisemmin. Jos saat sairauslomasi ajalta palkkaa, Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajallesi.

Kuinka paljon saat sairauspäivärahaa?

Sairauspäivärahan määrä lasketaan vuositulojen perusteella. Vuositulot tarkoittavat tulojasi 12 kuukauden ajalta. Jos lääkäri toteaa, että olet työkyvytön esimerkiksi toukokuusta 2021 alkaen, Kela laskee sairauspäivärahan määrän niiden tulojen mukaan, jotka olet saanut 1.4.2020–31.3.2021.

Sairauspäiväraha on aina pienempi kuin vuositulot. Yleensä se on noin 70 prosenttia. Päivärahaa maksetaan yleensä 6 päivältä viikossa.

Jos saat sairauspäivärahan ajalta palkkaa, Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajallesi.

Myös työtön tai opintorahaa saava opiskelija voi saada sairauspäivärahaa.

Arvioi laskurilla, kuinka paljon voit saada sairauspäivärahaa (yleissuomeksi). Voit myös kysyä lisää palvelunumerosta 020 692 204.

Sairauspäivärahan määrä

Lääkäri on todennut, että Liisa on työkyvytön 14.4.2020 alkaen. Sairauspäiväraha perustuu tuloihin ajalta 1.3.2019–29.2.2020. Tältä ajalta Liisa on saanut palkkaa 2 500 e/kk (brutto) ja lomarahaa 1 125 e (brutto).

Vuosituloon lasketaan 12 kk x 2 500 e + 1 125 e = 31 125 e. Sairauspäiväraha on noin 70 % vuosituloon laskettavista tuloista.

Liisa saa sairauspäivärahaa noin 65 e/arkipäivä.

Hae sairauspäivärahaa 2 kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.

Bruttotulot ovat tuloja, joista ei ole vähennetty veroja.

Kuinka kauan sairauspäivärahaa maksetaan?

Sairauspäivärahaa maksetaan enintään noin vuoden ajan. Kela selvittää sairauspäivärahakauden  aikana, olisiko kuntoutuksesta apua sairautesi hoidossa.

Jos olet työntekijä, Kela pyytää sinua lähettämään työterveyslääkärisi lausunnon työkyvystäsi ja mahdollisuuksista jatkaa työssäsi. Kela tarvitsee lausunnon viimeistään silloin, kun olet saanut sairauspäivärahaa 90 arkipäivää.

Lisäpäiviä sairauspäivärahakauteen

Joissakin tapauksissa Kela voi myöntää sairauspäivärahakauteen lisäpäiviä.

Yleensä sairauspäivärahaa voi saada enintään noin vuoden ajan. Jos olet palannut töihin sen jälkeen,
mutta sairautesi estää edelleen työskentelyn, Kela voi maksaa sairauspäivärahaa vielä 50 päivää lisää.

Lisäpäivien saaminen edellyttää kuitenkin sitä, että olet ollut töissä yhtäjaksoisesti 30 päivää eli noin kuukauden sen jälkeen, kun sairauspäivärahan enimmäisaika on päättynyt.

Jos työkyvyttömyys jatkuu etkä voi palata töihin, Kelan tai työeläkelaitoksen asiantuntijat selvittävät, voitko jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Lue lisää