Työmarkkinatuki

Jos et voi saada ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa, sinulle voidaan maksaa työmarkkinatukea. Sitä voi saada 17–64-vuotias työtön työnhakija, joka asuu vakinaisesti Suomessa. Työmarkkinatuen aikaa ei ole rajoitettu.

Saat työmarkkinatukea, vaikka et täytä työssäoloehtoa eli et ole ollut työssä tarvittavaa aikaa. Saat työmarkkinatukea myös silloin, kun olet saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa 400 päivää.

Työmarkkinatukea ei makseta ulkomaille.

Jos olet alle 25-vuotias, työmarkkinatuen saamiselle on rajoituksia. Tarkista TE-toimistosta, voitko saada työmarkkinatukea.

Paljonko työmarkkinatukea saa?

Työmarkkinatuki on yhtä suuri kuin peruspäiväraha. Työmarkkinatuki on 33,66 e/päivä. Työmarkkinatuki on siis yhtä suuri kuin peruspäiväraha. Tuen suuruuteen vaikuttavat kuitenkin joskus vanhempien tulot.

Työmarkkinatukea maksetaan 5 päivältä viikossa. Tukeen lisätään korotus, jos sinulla on huollettavana lapsia. Täysi työmarkkinatuki on noin 720–940 e/kk.

Työmarkkinatukeen voidaan maksaa korotusosaa. Sitä maksetaan TE-toimiston kanssa sovitun toiminnan ajalta, kuitenkin enintään 200 päivältä. Korotusosa on 4,79 e/päivä.

Maksat työmarkkinatuesta veroja.

Lue lisää työmarkkinatuen hakemisesta Kelan sivuilta (yleissuomeksi)

Muut tulot pienentävät tukea

Kaikki omat tulosi pienentävät työmarkkinatuen määrää. Jos sinulla on pääomatuloja, myös ne pienentävät tuen määrää.

Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulo, osinko ja myyntivoitto.

Omat pääomatulot eivät kuitenkaan vaikuta työmarkkinatukeen

  • jos olet täyttänyt 55 vuotta ja olet täyttänyt työssäoloehdon ennen kuin jäit työttömäksi
  • jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun toimintaan.

Vanhempien tulot pienentävät tukea, jos asut heidän kanssaan. Saat silti aina vähintään puolet työmarkkinatuestasi. Vanhempien tulot eivät vaikuta, jos osallistut TE-toimiston kanssa suunniteltuun toimintaan.

Arvioi Kelan sivuilla laskurilla, kuinka paljon voit saada työmarkkinatukea (yleissuomeksi).