Stöd för värnpliktiga | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Stöd för värnpliktiga

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödens belopp, men de finns i texten.

Att göra värnplikt betyder att man gör militärtjänst eller civiltjänst. Du får en liten dagpenning från det ställe där du gör din militärtjänst eller civiltjänst.

Dessutom kan FPA betala militärunderstöd. Stödet kan betalas till den värnpliktige eller till anhöriga. Anhörig är den värnpliktiges maka eller maka, eller en sambo som den värnpliktige har ett gemensamt barn med. Anhöriga är dessutom den värnpliktiges egna barn och makens eller makans barn.

Också personer som bor utomlands men som gör värnplikten i Finland kan få militärunderstöd.

Till militärunderstödet hör

  • grundunderstöd
  • bostadsunderstöd
  • underhållsbidrag
  • särskilt understöd.

Dessutom kan FPA betala räntorna på studielån.

Militärunderstöd kan betalas till

  • den värnpliktige
  • den värnpliktiges make eller maka
  • den värnpliktiges sambo, om paret har ett gemensamt barn
  • den värnpliktiges eget barn eller makens och makans barn.

Läs mer om ansökan om militärunderstöd (på standardspråk).

De inkomster som den värnpliktige och de anhöriga har under tjänstgöringstiden inverkar på militärunderstödets belopp. Inkomsterna beaktas till nettobelopp, alltså beloppet efter att skatten dragits av. Understödets belopp minskar med en summa som motsvarar nettoinkomsterna.

När det gäller den värnpliktiges löne- och företagarinkomster finns det ändå ett skyddat belopp på 300 euro. Det skyddade beloppet betyder den summa som den värnpliktige kan tjäna utan att det påverkar militärunderstödets belopp.

Grundunderstödet betalas till den värnpliktiges anhöriga.

Grundunderstödet är avsett för parterns och barnets dagliga utgifter när de övriga inkomsterna inte räcker till. Dagliga utgifter är till exempel utgifter för mat, kläder och hälsovård.

År 2024 är grundunderstödets fulla belopp 775,40 euro per månad.

Familjens inkomster och antal barn inverkar på hur stort stöd man får.

FPA kan betala de skäliga boendeutgifter som den värnpliktige och de anhöriga har.

Bostadsunderstöd kan vanligen betalas till dig som gör värnplikt bara om du har bott självständigt i 3 månader före tjänstgöringstiden.

Om den värnpliktiga bor i ägarbostad räcker också en kortare boningstid.

Som boendeutgifter räknas hyra, vattenavgifter och elavgifter, vederlag, räntor på bostadslån och kostnader för underhåll av egnahemshus.

Om du inte själv klarar av att betala underhållsbidraget till ett barn kan FPA betala det i stället under den tid då du gör militärtjänst eller civiltjänst.

Till den värnpliktiges anhöriga kan FPA betala sådana utgifter som gäller till exempel hälsovård eller vården av barn. Det här kallas särskilt understöd.

FPA kan också betala räntorna på studielån som den värnpliktige och de anhöriga har.

En värnpliktig som får barn kan få föräldradagpenningar.

Om du inte få militärunderstöd kan du ha rätt till allmänt bostadsbidrag. Kontrollera hos FPA om du kan få allmänt bostadsbidrag.

Läs mer