Ålderspension för långtidsarbetslösa

Om du har varit arbetslös länge och fått grunddagpenning från FPA eller inkomstrelaterad dagpenning från en arbetslöshetskassa kan du för s.k. tilläggsdagar få ålderspension något tidigare. Både arbetspension och folkpension kan betalas ut i form av ålderspension. När det gäller ålderspensioner som beviljats utifrån tilläggsdagar görs ingen förtidsminskning.

Du kan få ålderspension utifrån tilläggsdagar

  • vid 62 års ålder om du är född 1957 eller tidigare
  • vid 64 års ålder om du är född 1958–1961

Du kan själv välja om du som långtidsarbetslös ansöker om ålderspension vid 62 års eller vid 64 års ålder eller senare. Om du inte vill ansöka om ålderspension, kan arbetslöshetsdagpenning betalas ut fram till utgången av den kalendermånad då du fyller 65 år.

Pensionen kan börja från början av den kalendermånad som följer efter ansökan. Den beviljas inte retroaktivt.

Mottagare av arbetsmarknadsstöd har inte rätt till tilläggsdagar och kan därför inte få ålderspension utifrån dem. Inte heller företagare kan få ålderspension på den grunden, eftersom de inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar.

Så här ansöker du om ålderspension utifrån tilläggsdagar

  • Ansök om ålderspension utifrån tilläggsdagar i samband med arbetslöshet. Logga in i MittFPA med dina bankkoder eller med mobil-ID.
  • Bifoga utbetalarens intyg över arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar och lämna in det till den arbetspensionsanstalt som handlägger din pensionsansökan eller till FPA. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Läs mer