För vilka boendeutgifter kan man få allmänt bostadsbidrag?

Du kan få bostadsbidrag för de boendeutgifter som du har för en hyresbostad, bostadsrättsbostad, ägarbostad eller delägarbostad. Bostaden måste finnas i Finland och vara avsedd att användas för stadigvarande boende.

Bostadsbidrag betalas inte för alla boendeutgifter, utan det finns godtagbara boendeutgifter som har fastställts för olika boendeformer. Till exempel i fråga om hyresbostäder är de godtagbara boendeutgifterna hyran samt vatten- och uppvärmningskostnader som betalas separat. Bostadens storlek inverkar inte på bidraget.

Läs mer om de olika boendeformerna och för vilka utgifter man kan få bostadsbidrag.

Övre gränser för boendeutgifterna

För boendeutgifterna har fastställts en övre gräns, som anger det högsta belopp utifrån vilket bostadsbidrag kan beviljas. Dessa belopp kallas maximala boendeutgifter. De maximala boendeutgifterna påverkas av

  • antalet vuxna och barn i hushållet
  • i vilken kommun bostaden finns.

Du kan få bostadsbidrag för högst de maximala boendeutgifterna, även om dina faktiska boendeutgifter skulle vara större än de maximala boendeutgifterna.

Kommunerna är indelade i 4 grupper enligt hur mycket det kostar att bo i kommunen.

Välj den kommun där bostaden finns

Exempel på maximala boendeutgifter