Alterneringsersättning


Om du är heltidsanställd kan du komma överens med din arbetsgivare om alterneringsledighet som kan vara i minst 100 och högst 180 kalenderdagar utan avbrott. Arbetsgivaren anställer en arbetslös arbetssökande som vikarie för den tid du är alterneringsledig.

Kontakta TE-tjänster i god tid när du planerar att bli alterneringsledig.

Om du hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om alterneringsersättning hos din arbetslöshetskassa. Beloppet av ersättningen beräknas utifrån din inkomstrelaterade dagpenning.

Om du inte hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om alterneringsersättning hos FPA. Beloppet räknas utifrån grunddagpenningen utan barnförhöjningar.

För vem?

Du kan få alterneringsersättning om

  • det är minst 5 år sedan den senaste alterneringsledigheten upphörde
  • du har arbetat i minst 20 år innan alterneringsledigheten inleds
  • du har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 13 månader utan avbrott. I den här tidsperioden kan ingå högst 30 kalenderdagars frånvaro utan lön.

Information om arbetslivserfarenhet:

  • Du kan kontrollera dina anställningar inom den privata sektorn i Pensionsskyddscentralens register.
  • Stats-, kommun- och församlingsanställda får sina uppgifter från Keva.

Det finns en övre åldersgräns för dem som blir alterneringslediga. Du kan inte längre bli alterneringsledig efter den kalendermånad när det är 3 år eller mindre kvar tills du når den undre åldersgränsen för ålderspension enligt pensionslagen. Den övre åldersgränsen tillämpas inte på personer som är födda före 1957.

Läs mer