Alterneringsersättning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Alterneringsersättning under alterneringsledighet

Om du har ett heltidsarbete kan du komma överens om alterneringsledighet med din arbetsgivare. Alterneringsledigheten kan omfatta minst 100 och högst 180 kalenderdagar i en följd. Arbetsgivaren anställer en arbetslös arbetssökande som vikarie för den tid du är alterneringsledig.

Kontakta AN-tjänster i god tid när du planerar att bli alterneringsledig.

Regeringen föreslår att alterneringsledigheten ska slopas

Om riksdagen godkänner lagändringen upphör rätten till alterneringsledighet 1.8.2024. Enligt regeringens proposition ska en alterneringsledighet kunna inledas ännu 31.7.2024. Den som har inlett en alterneringsledighet senast då har rätt att vara alterneringsledig den längsta möjliga tiden, dvs. 180 kalenderdagar.

Läs mer om lagändringen.

Kan du få alterneringsersättning?

Du kan under alterneringsledigheten få alterneringsersättning om följande villkor uppfylls:

  • Det är minst 5 år sedan den senaste alterneringsledigheten upphörde.
  • Du har arbetat i minst 20 år innan alterneringsledigheten inleds.
  • Du har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 13 månader utan avbrott. I den här tidsperioden kan ingå högst 30 kalenderdagars frånvaro utan lön.

Det finns en åldersgräns för alterneringsledigheten. Alterneringsledigheten måste börja senast tre år innan den under åldersgränsen för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare uppnås. Till exempel om din ålder för ålderspension är 64 år måste alterneringsledigheten börja senast den månad då du fyller 61.

Var hittar du uppgifter om din arbetslivshistoria?

Du kan se uppgifter om din arbetslivshistoria i ditt arbetspensionsutdrag. Dina anställningar inom den privata sektorn kan du kontrollera i Pensionsskyddscentralens register (tyoelake.fi). Uppgifter om anställningar inom staten, kommuner och församlingar får du från Keva (keva.fi).

I arbetslivshistorian inräknas det arbete som du utfört efter att du fyllt 18 år.

Hur mycket kan du få i alterneringsersättning?

Alterneringsersättningen är 70 % av den grunddagpenning som du skulle ha rätt till som arbetslös.

Alterneringsersättningen utifrån grunddagpenningen är
26,05 euro/dag

Till alterneringsersättningen betalas ingen barnförhöjning som till grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

I fråga om alterneringsersättning tillämpas ingen självrisktid. Ersättningen betalas ut i efterskott en gång i månaden för högst 5 dagar per kalendervecka.

Du betalar skatt på alterneringsersättningen.

Så här ansöker du om alterneringsersättning

Om du inte hör till någon arbetslöshetskassa, kan du hos FPA ansöka om alterneringsersättning som beräknats utifrån grunddagpenningen.

Fyll i FPA:s och arbetslöshetskassornas gemensamma ansökan om alterneringsersättning (tyj.fi) och spara blanketten på din dator eller mobila enhet i pdf-format.

  1. Logga in i MittFPA och gå till Gör en ansökan.
  2. Välj Arbetslöshet och därefter Alterneringsersättning – gör ansökan.
  3. Lägg till ansökan från din dator eller mobila enhet och klicka på Skicka.
  4. När du skickar in ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  5. Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in din ansökan. Om bilagorna inte finns i elektronisk form kan du fotografera dem.

Om du inte kan skicka in en ansökan i MittFPA ska du underteckna och skicka ansökan med bilagor till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om alterneringsersättning hos din arbetslöshetskassa. Ersättningen beräknas då utifrån din inkomstrelaterade dagpenning.

Meddela förändringar

Informera FPA och AN-tjänster om förändringar under alterneringsledigheten, till exempel om alterneringsledigheten avbryts. Meddela också om du under alterneringsledigheten arbetar för din egen eller för en annan arbetsgivare. Meddela förändringarna till FPA via MittFPA som ett meddelande.

Om du under alterneringsledigheten får lön för ett deltidsarbete eller för företagsverksamhet som bisyssla jämkas din alterneringsersättning med dina inkomster. Uppskatta beloppet av den jämkade alterneringsersättningen med en räknare.

Blev något oklart?

Fråga vår chattbot eller ring FPA:s kundservice.

020 692 230
020 692 230

På sidorna om arbetslöshet

Senast ändrad 22.2.2024

Vad tycker du om sidan?