Alterneringsersättning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Alterneringsersättning under alterneringsledighet

Om du har ett heltidsarbete kan du komma överens om alterneringsledighet med din arbetsgivare. Alterneringsledigheten kan omfatta minst 100 och högst 180 kalenderdagar i en följd. Arbetsgivaren anställer en arbetslös arbetssökande som vikarie för den tid du är alterneringsledig.

Kontakta AN-tjänster i god tid när du planerar att bli alterneringsledig.

Systemet med alterneringsledighet slopas i augusti 2024

Den sista möjliga dagen att inleda en alterneringsledighet är 31.7.2024. Efter detta är det inte längre möjligt att bli alterneringsledig och få alterneringsersättning.

Läs mer om lagändringen.

Har jag rätt till alterneringsersättning?

Du kan under alterneringsledigheten få alterneringsersättning om följande villkor uppfylls:

 • Det är minst 5 år sedan den senaste alterneringsledigheten upphörde.
 • Du har arbetat i minst 20 år innan alterneringsledigheten inleds.
 • Du har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 13 månader utan avbrott. I den här tidsperioden kan ingå högst 30 kalenderdagars frånvaro utan lön.

Det finns en åldersgräns för alterneringsledigheten. Alterneringsledigheten måste börja senast tre år innan den under åldersgränsen för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare uppnås. Till exempel om din ålder för ålderspension är 64 år måste alterneringsledigheten börja senast den månad då du fyller 61.

Var hittar jag uppgifter om min arbetslivshistoria?

Du kan se uppgifter om din arbetslivshistoria i ditt arbetspensionsutdrag. Dina anställningar inom den privata sektorn kan du kontrollera i Pensionsskyddscentralens register (tyoelake.fi). Uppgifter om anställningar inom staten, kommuner och församlingar får du från Keva (keva.fi).

I arbetslivshistorian inräknas det arbete som du utfört efter att du fyllt 18 år.

Hur mycket kan jag få i alterneringsersättning?

Alterneringsersättningen är 70 % av den grunddagpenning som du skulle ha rätt till som arbetslös.

Alterneringsersättningen utifrån grunddagpenningen är
26,05 euro/dag

I fråga om alterneringsersättning tillämpas ingen självrisktid. Ersättningen betalas ut i efterskott en gång i månaden för högst 5 dagar per kalendervecka.

Du betalar skatt på alterneringsersättningen.

Så här ansöker du om alterneringsersättning

Om du hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om alterneringsersättning hos din arbetslöshetskassa. Ersättningen beräknas då utifrån din inkomstrelaterade dagpenning.

Om du inte hör till någon arbetslöshetskassa, kan du hos FPA ansöka om alterneringsersättning som beräknats utifrån grunddagpenningen.

 1. Fyll i FPA:s och arbetslöshetskassornas gemensamma ansökan om alterneringsersättning (tyj.fi).
  • Spara den tomma blanketten på din enhet. Ansökan ska inte ifyllas direkt i webbläsaren, eftersom en del av uppgifterna då kan gå förlorade.
  • Öppna blanketten i Adobe Reader och fyll i den.
  • Spara den ifyllda ansökan på din enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
 2. Skicka in ansökan i MittFPA:
  • Logga in i MittFPA och gå till Gör en ansökan.
  • Välj Arbetslöshet och Alterneringsersättning.
  • När du skickar en ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in din ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera dem.
 3. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett beslut hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

Om du inte kan använda MittFPA kan du skicka in din ansökan per post. Spara blanketten på din dator eller mobila enhet och fyll sedan i den. Skriv ut blanketten och skicka den och bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Meddela förändringar

Informera FPA och AN-tjänster om förändringar under alterneringsledigheten, till exempel om alterneringsledigheten avbryts. Meddela också om du under alterneringsledigheten arbetar för din egen eller för en annan arbetsgivare. Meddela förändringarna till FPA via MittFPA som ett meddelande.

Om du under alterneringsledigheten får lön för ett deltidsarbete eller för företagsverksamhet som bisyssla jämkas din alterneringsersättning med dina inkomster. Uppskatta beloppet av den jämkade alterneringsersättningen med en räknare.

Blev något oklart?

Fråga chatbotten eller ring FPA:s kundtjänst.

020 692 230
020 692 230

Senast ändrad 11.6.2024