Ansökan om dagpenning till arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska ansöka om dagpenning inom 2 månader efter att arbetsoförmågan började.  Den dag då arbetsoförmågan började är i allmänhet den dag då arbetsoförmågan började enligt läkarintyget, och detta kan vara dagen för läkarbesöket som vanligen infaller under självrisktiden. Se självrisktid.

 Arbetsgivaren ska vara noggrann då känsliga och sekretessbelagda uppgifter som behövs för ansökningarna behandlas. Sådana uppgifter är bl.a. uppgifter om arbetstagares hälsa.

Ansök om dagpenning på nätet

Man loggar in i e-tjänsten för arbetsgivare med Suomi.fi-identifikation.

Logga in

Gör så här

 1. Logga in på e-tjänsten för arbetsgivare med en Suomi.fi-identifikation.
 2. Ansök om sjukdagpenning genom att meddela tiden för sjukfrånvaron och sjuktidslönen. Denna anmälan är samtidigt arbetsgivarens dagpenningsansökan.
  • När arbetsgivaren ansöker om dagpenning räknas årsinkomsten enligt 12 kalendermånader. Vid beräkning av  årsinkomsten använder FPA endast löneuppgifter som meddelats till inkomstregistret. Ifall arbetsgivaren vill att dagpenningen ska räknas enligt särskild situation under de 3 sista månaderna av granskningsperioden kan detta uppges under Ytterligare upplysningar.
 3. Skicka in läkarintyget till FPA per post eller skyddad e-post. Observera dock att det räcker med löneanmälan och att inget läkarintyg behövs om
  • läkarintyg A har förmedlats elektroniskt via Kanta-tjänsterna. I så fall lämnar arbetstagaren in den utskrift han eller hon fått av läkaren till arbetsgivaren varmed arbetsgivaren inte mera behöver skilt skicka läkarintyget till FPA.
  • arbetstagaren själv skickar in sitt läkarintyg till den egna arbetsplatskassan eller till FPA via e-tjänsten för privatpersoner (t.ex. med funktionen Meddelande)
 4. Kontrollera att du har lämnat in rätt uppgifter. Du kan korrigera uppgifter genom att i menyn välja den sida där det finns uppgifter att korrigera.
 5. Skicka in ansökan till FPA.

Ett alternativ är att ange uppgifterna på pappersblanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (Y17r, pdf).

Om arbetsoförmågan fortsätter utan avbrott ännu efter att ansökan har lämnats in till FPA ska ansökan om fortsatt utbetalning skickas till FPA inom två månader efter att den föregående sjukdagpenningsperioden upphörde. 

Om arbetsgivarens skyldighet att betala lön upphör innan arbetstagarens sjukfrånvaro upphör ska arbetsgivaren utan dröjsmål anmäla detta till FPA, så att arbetstagarens försörjning med sjukdagpenning inte äventyras.

Ansökan via inkomstregistret 

Arbetsgivare kan från och med januari 2019 ansöka om FPA-förmåner också via inkomstregistret, om löneprogrammet möjliggör detta. Därtill förutsätts det att arbetsgivaren gett sitt samtycke till att ta emot elektroniska beslut.

Läs mer