Vad kan arbetsgivaren få från FPA?

Arbetsgivaren kan få FPA-förmåner när arbetsgivaren betalar arbetstagaren lön för föräldraledighet eller tid av sjukfrånvaro efter självrisktiden.

Andra FPA-förmåner som betalas till arbetsgivaren är ersättning för semesterkostnader och ersättning för föräldraledighet. Arbetsgivaren får också ersättning för kostnaderna för företagshälsovård som arbetsgivaren ordnar för arbetstagarna.

Det går enklast för arbetsgivaren att ansöka om förmånerna på nätet. Som hjälp kan man använda guiderna för e-tjänsterna. Alternativt kan förmånerna sökas med pappersblanketter. Tills vidare måste bilagor skickas per post. FPA betjänar arbetsgivare också per telefon och i chatten.