Vad kan arbetsgivaren få från FPA?

Arbetsgivaren kan få förmåner eller ersättningar när

Arbetsgivaren ska dessutom kontakta FPA, om arbetsgivaren sänder ut anställda för att arbeta utomlands. Om arbetsgivaren anställer en person från utlandet, kan arbetsgivaren sköta ärenden för den anställdas räkning med FPA om arbetsgivaren har en fullmakt för detta.

Arbetsgivare är en person eller juridisk person som har anställda arbetstagare i sin tjänst.

Företagare

När företagare sköter sina anställdas FPA-ärenden har de rollen som arbetsgivare. Sina egna ärenden sköter företagare vanligen i rollen som privatpersoner.

Arbetsgivares ansökningar och anmälningar

FPA har e-tjänster för arbetsgivare där arbetsgivaren kan skicka in ansökningar och olika anmälningar. De flesta ansökningar går att göra antingen i e-tjänsterna eller på blanketter (pdf) som går att skriva ut. Det går emellertid inte att skicka in bilagor via e-tjänsterna för arbetsgivare, utan de måste alltid skickas per post.

För att logga in i e-tjänsterna behövs en Katso-kod (yritys.tunnistus.fi).
Hos FPA ersätter Suomi.fi-identifieringen Katso-koderna först i slutet av år 2019.

Från 1.1.2019 ska alla löner anmälas till inkomstregistret (inkomstregistret.fi). FPA önskar att arbetsgivare också anmäler kompletterande uppgifter som underlättar FPA-ärenden och minskar behovet av tilläggsutredningar och bilagor.

Läs mer