Chattbotten FPA-Folke svarar på frågor och hänvisar kunden vidare

FPA:s chattbot FPA-Folke betjänar alla tider på dygnet på FPA:s webbsidor och i e-tjänsten.

Med FPA-Folkes hjälp får kunderna snabbt och enkelt hjälp i alla skeden av ansökan om förmåner. Chattbotten ger allmän information om förmåner och hänvisar vid behov vidare till kundservicen.

Den svarar på allmänna frågor som gäller barnfamiljer, studerande och utkomststödet. Frågor om förmåner för barnfamiljer besvarar den på både svenska och finska. I fråga om utkomststödet och studerande finns tjänsten tills vidare bara på finska.

I e-tjänsten hjälper chattbotten på både svenska och finska med att göra ansökan om föräldradagpenning och utkomststöd.

FPA-Folke vet var du befinner dig på webbsidorna

När FPA-Folke får en fråga vet den var på webbsidorna kunden befinner sig. På det sättet kan den rikta sitt svar på den förmån som behandlas på sidan i fråga.

Exempel

Du kommer till sidorna om moderskapsunderstöd på fpa.fi och ber FPA-Folke om hjälp. FPA-Folke förstår att du är på sidorna om moderskapsunderstöd även om du inte nämner moderskapsunderstödet i din fråga.

FPA-Folke och datasäkerheten

Man kan sköta ärenden med FPA-Folke på ett allmänt plan. Av datasäkerhetsskäl ska man inte skriva personuppgifter i chatten.

Dataskyddet har beaktats i anslutning till FPA-Folke och ärendena sköts anonymt.