Det europeiska sjukvårdskortet

Du har rätt till ett europeiskt sjukvårdskort (European Health Insurance Card, EHIC) beviljat av FPA om du är sjukförsäkrad i Finland eller om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader. Kortet är avgiftsfritt.

Om du har ett europeiskt sjukvårdskort bör du få medicinskt nödvändig sjukvård då du reser eller vistas tillfälligt i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Med medicinskt nödvändig vård avses vård eller behandling som inte kan vänta tills du har återvänt hem.

Skaffa kortet smidigt på nätet

Logga in med dina nätbankskoder.

Skicka ansökan

Du kan behöva sådan vård om du insjuknar akut eller råkar ut för en olycka. Du kan också få vård om vården ansluter sig till graviditet eller förlossning eller till en kronisk sjukdom. Vården ges enligt praxisen i vistelselandet. Den behandlande läkaren avgör hurdan vård du får.

Du kan använda det europeiska sjukvårdskortet i EU- och EES-länderna och i Schweiz inom den offentliga hälso- och sjukvården och på sådana privata läkarmottagningar och sjukhus som har ingått sjukförsäkringsavtal.

När du visar upp det europeiska sjukvårdskortet för vårdgivaren borde du få vården till samma pris som de som bor i landet. Du betalar då motsvarande klientavgift som den lokala befolkningen betalar och det land där du fått vård fakturerar FPA för de övriga kostnaderna. FPA betalar kostnaderna ur statens medel.

Om vårdgivaren inte godkänner det europeiska sjukvårdskortet står du själv för vårdskostnaderna. Du kan dock ansöka om ersättning för kostnaderna i efterhand från FPA.

Tänker du flytta eller börja arbeta utomlands?

Om du tänker flytta eller börja arbeta utomlands ska du på förhand ta reda på från FPA om du efter flyttningen omfattas av den finländska sjukförsäkringen eller om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader.

Läs mer