Föräldrapenning

Föräldradagpenningarna förnyades – är du på rätt sida?

Den här sidan gäller din familj om

  • den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022
  • adoptivbarnet togs i vård 30.7.2022 eller tidigare.

Läs mer om föräldradagpenningar när den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare.

Barnets båda föräldrar kan ta ut föräldraledighet. För tiden med föräldraledighet betalar FPA föräldrapenning i 158 vardagar, dvs. i ungefär ett halvår. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Barnet är cirka 9 månader då utbetalningen av föräldrapenning upphör. Föräldrapenningen upphör tidigare om familjen får ett nytt barn och beviljas moderskaps- eller faderskapspenning för det nya barnet.

För vilken tid föräldrapenning?

Med räknaren kan du beräkna för vilken tid du får föräldrapenning.

Till räknaren

Om barnet föds innan moderskapspenningsperioden börjat betalas föräldrapenning för en längre tid än 158 vardagar. Då betalas föräldrapenning så många extra vardagar som mammans moderskapspenningsperiod tidigarelades.

En mamma som ensam har hand om sitt barn kan få föräldrapenning för 54 extra dagar. Rätt till förlängning har man om faderskapet för barnet inte har fastställts och mamman inte har någon partner som skulle kunna få faderskapspenning.

Ansök om föräldrapenning senast 1 månad innan föräldrapenningsperioden börjar. 

Läs mer om föräldraförmåner för ensamstående föräldrar.

Föräldraledigheten är avsedd för båda föräldrarna

Föräldrarna kan sinsemellan komma överens om hur föräldraledigheten ska användas. De kan dela på föräldrapenningsperioden eller välja att bara den ena av föräldrarna tar ut föräldraledighet.
Föräldrarna kan ändå inte vara föräldralediga samtidigt (med undantag för flerlingsfamiljer). Båda föräldrarna kan dela upp sin föräldrapenningsperiod i högst två delar.

Olika familjekonstellationer

Andra situationer under tiden med föräldrapenning