Föräldradagpenningar – Belopp och utbetalning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Föräldradagpenningar – Belopp och utbetalning

För alla föräldradagpenningar, dvs. för

räknas beloppet ut på samma sätt.

Uppskatta beloppet av en föräldradagpenning med en räknare

Till räknaren

Hur bestäms dagpenningen?

Beloppet av dagpenningen grundar sig på din årsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån en period som består av de 12 kalendermånader som föregår kalendermånaden före den månad då förmånen börjar. I vissa situationer kan dagpenningen beräknas utifrån inkomsterna under de 3 sista månaderna i perioden.

Vardagar

Föräldradagpenningar betalas för vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger. Söckenhelg är en helgdag som infaller på en annan veckodag än söndag.

Minimidagpenningen

Du får dagpenning till minimibeloppet om du inte har haft några inkomster eller om din årsinkomst är lägre än den inkomstgräns som ger rätt till minimibeloppet. 

År 2024 är minimidagpenningen

  • 31,99 euro per vardag under.

Förhöjning av graviditets- och föräldrapenningen

Hela graviditetspenningen betalas med förhöjt belopp. Föräldrapenningen betalas med förhöjt belopp de första 16 vardagarna. Den förhöjda dagpenningen är högst 90 % av arbetsinkomsterna. Förhöjningen gäller alla föräldrapenningsdagar, även överlåtna föräldrapenningsdagar. Varje person som får föräldrapenning får förhöjningen endast en gång.

Föräldradagpenningar som betalas för samma barn

Olika föräldradagpenningar som betalas för samma barn beräknas enligt samma inkomster. När du övergår från en dagpenning till en annan, till exempel från graviditetspenning till föräldrapenning eller från en föräldrapenningsperiod till en annan föräldrapenningsperiod, ändras inte den inkomst som ligger till grund för dagpenningen.

Exempel på inkomster som ändrats mellan föräldrapenningsperioder

Julia har tagit ut graviditets- och föräldraledighet 15.9.2022–30.4.2023. Efter detta har hon återvänt till arbetet eftersom hon fick ett nytt jobb med högre lön. Julia tog ut en andra föräldraledighetsperiod från 1.1.2024. Föräldrapenningen under den senare föräldraledighetsperioden är lika stor som under den första, även om Julias inkomster har stigit mellan perioderna.

Ett barn till inom tre år

Om den beräknade tidpunkten för ditt barns födelse infaller innan det föregående barnet fyllt 3 år, kan du få föräldradagpenning enligt samma års- eller arbetsinkomster som för det föregående barnet.

Den här regeln kan alltid tillämpas om den beräknade födelsetidpunkten för barnet infaller innan det föregående barnet fyller 3 år.

Exempel på föräldradagpenning då ett barn föds innan det föregående barnet är 3 år

I familjen Johansson föds det första barnet år 2021, andra barnet år 2023 och tredje barnet år 2025. Dagpenningen kan för alla barn beräknas utifrån samma inkomst som för det första barnet.

Även adoptivföräldrar kan få föräldrapenning utifrån samma inkomst som för det föregående adoptivbarnet, om de tar emot ett nytt adoptivbarn innan det gått 3 år sedan de tog det föregående barnet i sin vård.

När den årsinkomst som legat till grund för den föregående föräldradagpenningen används som grund för den nya föräldradagpenningen, justeras årsinkomsten med en lönekoefficient. Därför kan dagpenningsbeloppen variera en aning även om årsinkomsten vid båda föräldradagpenningarna har varit densamma.

Du behöver inte meddela FPA att du vill att din föräldradagpenning beräknas utifrån de föregående inkomsterna. FPA räknar automatiskt ut om det är mer lönsamt för dig att få föräldradagpenningarna enligt din nya årsinkomst eller enligt samma inkomst som för det föregående barnet. 

Utbetalning

Föräldradagpenning betalas ut i efterskott i betalningsposter som omfattar upp till 25 vardagar. 

FPA meddelar uppgift om utbetald föräldradagpenning till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Du kan kontrollera nästa utbetalningsdag för din dagpenning på FPA:s e-tjänst. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.

Läs mer

Senast ändrad 15.1.2024

Vad tycker du om sidan?