Överlåtelse av föräldrapenningsdagar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Överlåtelse av föräldrapenningdagar

Av dina 160 vardagar kan du överlåta högst 63 vardagar till en person som ansvarar för vården av barnet och som på grund av vården är borta från sitt arbete.

Du kan överlåta dagar till

  • barnets andra förälder
  • din partner (som inte är barnets förälder)
  • partnern till barnets andra förälder
  • en annan vårdare.

Med partner avses make, maka, sambo eller registrerad partner. 

Du behöver inte överlåta alla dagar till samma person. Oavsett om du överlåter föräldrapenningsdagar till en eller flera personer kan du överlåta sammanlagt högst 63 dagar. Du kan endast överlåta hela föräldrapenningsdagar. 

En person kan få föräldrapenning för högst 18 vardagar samtidigt med en annan person som vårdar barnet.

Du ska först överlåta det önskade antalet föräldrapenningsdagar i MittFPA så att den andra personen kan ansöka om dem. 

Linda och Peter får ett barn. Efter graviditetsledigheten stannar Linda hemma för att vårda barnet under sin föräldraledighet. Linda återgår till arbetet efter att ha varit föräldraledig i 110 vardagar, det vill säga ca 4,5 månader. Hon överlåter sina återstående 50 föräldrapenningdagar till Peter.

Peter har alltså sammanlagt 210 föräldrapenningdagar.

Eva och Isak har nyligen fått ett gemensamt barn. Eva och Isak bor inte tillsammans och de är heller inte gifta. Isak har erkänt föräldraskapet. Isak har en ny partner, Maja, som Isak har överlåtit en del av sina föräldrapenningsdagar. Eva, Isak och Maja vårdar barnet samtidigt i tre veckor i samband med barnets födelse. Alla tre kan få föräldrapenning för samma tid för sammanlagt högst 18 vardagar.

Situationer där du kan överlåta fler föräldrapenningsdagar

Du kan överlåta fler föräldrapenningsdagar när

Så här överlåter du föräldrapenningsdagar

  1. Kom överens om överlåtelse av föräldrapenningsdagar med den person som du vill överlåta dagarna till.
  2. Överlåt föräldrapenningsdagarna i MittFPA. Du kan överlåta dagar genom att fylla i en ansökan om föräldradagpenning. Ett annat alternativ är att du i MittFPA skickar ett meddelande där du berättar till vem du vill överlåta föräldrapenningsdagar. Meddela också hur många dagar du vill överlåta.

    Om du är föräldern som föder barnet, kan du överlåta föräldrapenningsdagar redan innan barnet är fött. Om du är barnets andra förälder kan du överlåta dagar först efter barnets födelse.
  3. Den som får dagarna kan i MittFPA ansöka om föräldrapenning för de dagar som du överlåtit. Observera att mottagaren av dagarna ser de överlåtna dagarna i MittFPA först när hen har ansökt om föräldrapenning för de överlåtna dagarna och fått ett beslut.

Om du inte kan uträtta ärenden i MittFPA kan du överlåta dagar genom att ringa FPA:s kundtjänst. Du kan också överlåta dagar genom att fylla i anmälan om föräldradagpenningar SV 17r (pdf), som du sedan skickar till FPA.

Överlåt föräldrapenningsdagar

Logga in i MittFPA

Att återkalla överlåtelse

Du kan återkalla överlåtelse av föräldrapenningsdagar helt eller delvis. Om den person som du överlåtit dagarna till redan har använt en del av dagarna, kan du bara få tillbaka så många dagar som inte har använts.

Om föräldrapenningsdagar har överlåtits till dig kan du inte återlämna dem själv, utan den som har överlåtit dagarna måste återkalla överlåtelsen. Du kan inte heller överlåta dagar som överlåtits till dig till någon annan person.

Blev något oklart?

Fråga vår chattbot eller ring FPA:s kundservice.

020 692 226
020 692 226

Senast ändrad 5.6.2024