Ansök om föräldrapenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om föräldrapenning

Avstå från papperspost och bidra till snabbare behandling

Ge i MittFPA ditt samtycke till att vi kan skicka dig meddelanden, brev och beslut den vägen. Vi meddelar dig per sms eller e-post när du har fått post i MittFPA.

Gör så här om du vill avstå från papperspost

Sök föräldrapenning i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan
 1. Ansök om föräldrapenning i e-tjänsten MittFPA med formuläret för ansökan om föräldradagpenning. Med samma ansökan kan du ansöka om fulla och partiella föräldrapenningsdagar samt om föräldrapenningsdagar som överlåtits till dig. Varje förälder, partner till en förälder eller annan vårdnadshavare för barnet som ansöker om föräldrapenning måste göra en egen ansökan. Läs mer om föräldradagpenning.
 2. För att kunna fylla i ansökan behöver du veta när föräldrapenningsperioden börjar och slutar. Du kan kontrollera datumen med räknaren för graviditets- och föräldrapenningsdagar
 3. Skicka in bilagorna till ansökan i MittFPA. Du kan skanna in eller fotografera dem. Till din ansökan ska du bifoga
 4. Beloppet av föräldrapenningen grundar sig på dina årsinkomster. De uppgifter som behövs får FPA i regel från inkomstregistret och försäkringsanstalterna. Inkomstuppgifter behöver alltså inte anges.
  • Om ett nytt barn beräknas födas innan det föregående barnet fyllt 3 år eller om du för samma barn tidigare har fått graviditets- eller föräldrapenning, läs mer om hur föräldrapenningen fastställs i sådana fall.
  • Om din arbetsgivare betalar lön för den tid du är föräldraledig ska du i ansökan ange för vilken tid du får lön. För den här tiden betalar FPA föräldrapenningen till din arbetsgivare. Arbetsgivaren lämnar in en egen ansökan till FPA.
  • Om du inte är gift med barnets andra förälder, ska du ange om föräldraskapet har erkänts. Det lönar sig att beakta detta redan innan du fyller i din ansökan, eftersom erkännande av föräldraskap inverkar på antalet föräldrapenningsdagar för båda föräldrarna.
 5. Med samma ansökan kan du också ansöka om graviditetspenning.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan – Föräldraförmåner SV 15r (pdf). Med samma blankett kan du ansöka om graviditetspenning, föräldrapenning och moderskapsunderstöd. Skicka ansökan och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas. Du får också ett skriftligt beslut per post.

Om du inte ansöker om alla föräldrapenningsdagar på en gång, ser du i MittFPA också hur många fulla föräldrapenningsdagar du har kvar att ta ut.

Om du vill överlåta föräldrapenningsdagar till en annan person, läs mer om hur det går till.

Den födande föräldern kan också ansöka om moderskapsunderstödBarnbidrag kan sökas av vilkendera som helst av föräldrarna.

Ansökningstid

Den födande föräldern kan ansöka om föräldrapenning samtidigt som graviditetspenning redan innan barnet har fötts. Föräldrapenning kan också sökas separat.

Den andra föräldern, förälderns partner eller en annan vårdnadshavare kan ansöka om föräldrapenning innan föräldraledigheten börjar, men först då barnet har fötts.

Om du ansöker om föräldrapenning för sådana dagar som barnets andra förälder har överlåtit till dig kan du göra ansökan genast när den andra föräldern har överlåtit dagarna.

Kom överens om överlåtelsen av dagarna direkt med den andra föräldern. FPA meddelar inte separat om överlåtna föräldrapenningsdagar. De överlåtna dagarna syns inte i MittFPA förrän du har ansökt om föräldrapenning för de här dagarna och FPA har utfärdat ett beslut om föräldrapenningarna. Du kan alltså ansöka om föräldrapenning för de dagar som har överlåtits till dig även om du enligt beräkningen i MittFPA har färre föräldrapenningsdagar kvar.

Om du tar ut föräldraledighet i flera perioder kan du ansöka om föräldrapenning samtidigt för flera perioder eller för en period i taget.

Ansök ändå om föräldrapenning senast inom 2 månader från det att du inlett föräldraledighetsperioden.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation, så att föräldrapenningen betalas ut till rätt belopp. Till exempel arbete under ledigheten kan inverka på möjligheten att få föräldrapenning.

Du kan lämna ditt meddelande i MittFPA, per telefon eller på något av FPA:s serviceställen

Läs mer

Senast ändrad 17.11.2023