Snabbguide för den som flyttar till Finland

När du kommer till Finland avgörs din rätt till FPA-förmåner utgående från hur länge du tänker stanna i Finland, från vilket land du kommer och vad orsaken till vistelsen i Finland är.

Tillfälligt eller stadigvarande till Finland?

 

Stadigvarande flyttning till Finland

Den som flyttar stadigvarande till Finland har i regel rätt till social trygghet i Finland och till förmåner från FPA. Din situation bedöms som en helhet. Till exempel återflyttare anses vara stadigvarande bosatta i Finland.

Läs mer
 

Ansök om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten

Du måste omfattas av den sociala tryggheten i Finland för att kunna få förmåner från FPA.

Ansök nu Läs mer
 

Tillfällig vistelse i Finland

Om du vistas tillfälligt i Finland har du i allmänhet inte rätt till social trygghet i Finland.

Läs mer
 

Sjukvård under tillfällig vistelse

Det är möjligt att du har rätt till sjukvård och sjukvårdsersättningar.

Läs mer
 

Ansök om rätt att omfattas av den sociala tryggheten i Finland även om du arbetar tillfälligt i Finland

Ansök alltid om rätt att omfattas av den sociala tryggheten i Finland när du arbetar i Finland. Om du är medborgare i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz behöver du också uppehållstillstånd.

Ansök nu Läs mer
 

FPA utfärdar ett beslut om rätten att omfattas av den sociala tryggheten

Om beslutet är positivt får du ett FPA-kort.

Arbete eller jobbsökning

 

Till Finland för att arbeta

Som arbetstagare kan du ha rätt till social trygghet i Finland och förmåner från FPA även om du inte flyttar stadigvarande till Finland.

Läs mer
 

Ansök om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten

Om du arbetar i Finland ska du ansöka om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten. Om du är medborgare i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz behöver du också uppehållstillstånd.

Ansök nu Läs mer
 

Arbetssökning i Finland

Du kan komma till Finland för att söka arbete här. Enbart på basis av jobbsökning kan du dock inte omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Läs mer
 

Om du får jobb ska du ansöka om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten

Kom också ihåg att underrätta arbetskraftsmyndigheterna i utreselandet om att du fått jobb i Finland.

Ansök nu Läs mer

Studerande och familjemedlemmar

 

Som studerande till Finland

Om du kommer till Finland för att studera, kan du i regel inte omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Familjeband eller arbete vid sidan av studierna kan dock förändra situationen.

Läs mer
 

Du får sjukvård om du har ett europeiskt sjukvårdskort

Om du kommer till Finland från ett EU- eller EES-land eller Schweiz för att studera här, får du nödvändig sjukvård om du har ett europeiskt sjukvårdskort. Ansök om kortet i ditt bosättningsland innan du kommer till Finland.

Läs mer
 

Som familjemedlem till Finland

Om du flyttar till Finland till en familjemedlem och familjemedlemmen omfattas av den finländska sociala tryggheten, kan du också omfattas av den.

Läs mer
 

Ansök om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten

Varje familjemedlem som fyllt 18 år ska separat ansöka om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten. Minderåriga barn antecknas i förälderns ansökan.

Ansök nu Läs mer

Förmåner i Finland

 

När man omfattas av den sociala tryggheten har man rätt till förmåner

Om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland kan du få förmåner från FPA. Förmåner som betalas i Finland är till exempel allmänt bostadsbidrag, sjukdagpenning och barnbidrag.

Läs mer

Tillbaka till Finland

 

Meddela FPA

Anmäl din återflyttning till Finland också till FPA. Enbart flyttanmälan till magistraten är inte alltid tillräckligt.

Ansök nu Läs mer