Indrivning

FPA återkräver förmåner som betalats ut till ett alltför stort belopp.

Ytterligare

  • driver FPA in underhållsbidragsskulder när den underhållsskyldiga inte har betalat underhållsbidrag och FPA betalar underhållsstöd
  • sköter FPA indrivningen av borgensfordran på studielån, det här gäller de studielån som har betalats till banken utifrån statsgarantin
  • driver FPA in skulder som baserar sig på dom, så som skadestånd.

Indrivningen sköts av FPA:s indrivningscenter. Kontakta indrivningscentret när du vill komma överens om en avbetalningsplan eller har andra frågor som gäller indrivning.

Sköt dina ärenden på nätet

  • Logga in på e-tjänsten med dina bankkoder eller ett mobilcertifikat.
  • Du kan i e-tjänsten kontrollera hur stor den summa är som ska drivas in och för vilken tid förmånen återkrävs.
  • Du ser de förmåner, den underhållsbidragsskuld och den borgensfordran på studielån som ska drivas in. Alla indrivningsärenden, t.ex. indrivning av rättegångskostnader, syns inte i e-tjänsten.
  • Du kan med funktionen Skicka meddelande eller bilaga redogöra för din syn på indrivningen, dvs.  svara på hörandet. Du kan också lämna in ett förslag till återbetalning av din skuld.
    • Välj i så fall Överbetalning och återkrav.

Ytterligare information