503 Medfödda störningar i ämnesomsättningen

(E70–E72, E74, E75.5)

B-utlåtandet ska grunda sig på undersökning vid sjukhus och där inledd vård.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Sjukdom   Ersättningsnummer
Kongenitala rubbningar i ämnesomsättningen 124

Läs mer