Hur påverkar vistelse eller arbete utomlands förmånerna från FPA?

På den här sidan beskrivs de vanligaste situationerna i samband med vistelse eller arbete utomlands. Mer information finns under Från Finland till utlandet. Kontakta FPA om din situation inte hör till de situationer som tas upp här.

Flytt eller vistelse utomlands

Om du flyttar eller vistas utomlands en längre tid än en vanlig semesterresa (över 6 månader) ska du alltid meddela det till FPA. Meddela också när du återvänder till Finland.

Om en tillfällig utlandsvistelse i något annat land än ett EU- eller EES-land varar över 6 månader, det vill säga blir stadigvarande, upphör din rätt till FPA-förmåner från och med dagen för flytten. Vid vistelse i ett EU- eller EES-land är tidsgränsen flexibel. Meddela förändringar till FPA. I MittFPA kan du kontrollera om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Mer information om utbetalning av förmåner till utlandet finns under Förmåner i internationella situationer.