Hur inverkar äktenskap eller samboförhållande på förmåner från FPA? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

 

Du behöver inte meddela FPA om du gifter dig, för vi får den här informationen automatiskt. Om du flyttar ihop med din partner samtidigt som du gifter dig, ska du meddela flytten till FPA.

Ett registrerat partnerskap inverkar på förmånerna på samma sätt som ett äktenskap. 

Det allmänna bostadsbidraget eller bostadsbidraget för pensionstagare ska justeras när du flyttar in i samma bostad som din partner.

Makar och sambor som bor tillsammans hör till samma hushåll. Personer som hör till samma hushåll ska ansöka om bostadsbidrag tillsammans. Makar hör till samma hushåll, såvida de inte bor på varsitt håll på grund av att parförhållandet upphört.

Ansök om justering av stödbeloppet

Logga in i MittFPA

Hur ansöker jag om justering?

Om du inte kan använda MittFPA ska du ansöka om justering av bostadsbidragets belopp med blanketten

Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Uppskatta stödbeloppet med räknaren

Använd räknaren för att uppskatta hur mycket stöd du kan få när din familjesituation förändras:

Om du gifter dig eller flyttar ihop med din partner kan du inte längre få ensamförsörjartillägg till barnbidraget. Barnbidragets belopp måste då justeras, så anmäl flytten till FPA.

Ansök om justering av barnbidraget

Logga in i MittFPA

Hur ansöker jag om justering?

Om du inte kan använda MittFPA ska du ansöka om justering med blanketten Ansökan om barnbidrag LL 1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Beloppet av vårdtillägget i samband med stödet för hemvård av barn och stödet för privat vård av barn påverkas av

  • familjens storlek
  • din partners inkomster.

Om du gifter dig eller flyttar ihop med din partner ska du ansöka om en justering av stödbeloppet.

Ansök om justering av stödbeloppet

Logga in i MittFPA

Hur ansöker jag om justering?

Om du inte kan använda MittFPA ska du ansöka om justering av vårdtillägget med blanketten Ansökan, Stöd för hemvård av barn, Stöd för privat vård av barn WH 1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Utkomststödets belopp måste justeras när du gifter dig eller flyttar ihop med din partner.

Ansök om justering av stödbeloppet

Logga in i MittFPA

Hur ansöker jag om justering?

Om du inte kan använda MittFPA ska du ansöka om justering med blanketten Ansökan, Utkomststöd TO 1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Använd räknaren för att uppskatta hur beloppet av ditt utkomststöd förändras.

Militärunderstöd kan beviljas den värnpliktiga samt

  • den värnpliktigas maka eller make
  • den värnpliktigas sambo, om paret har ett gemensamt barn.

Makans eller makens inkomster inverkar också på den värnpliktigas eventuella militärunderstöd.

Om du flyttar ihop med din partner eller gifter dig måste du ansöka om justering av beloppet av det bostadsunderstöd som betalas i samband med militärunderstödet.

Ansök om stöd eller justering av stödet med blanketten Ansökan, Militärunderstöd SA 1r (pdf). Skicka in blanketten och bilagorna i MittFPA eller per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Folkpensionen och efterlevandepensionen minskar om du inte längre bor ensam. Du kan inte få efterlevandepension om du ingår ett nytt äktenskap och är under 50 år.

Om du alltså gifter dig eller flyttar ihop med din partner måste du ansöka om justering av folkpensionens belopp och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp.

Ansök om justering av folkpensionen

Logga in i MittFPA

Hur ansöker jag om justering?

Om du inte kan använda MittFPA ska du ansöka om justering med blanketten Ansökan om justering, Folkpension E 285r (pdf).

Justering av efterlevandepensionens kompletteringsbelopp kan inte sökas i MittFPA. Ansök om justering med blanketten Änkepension EV277r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om en studerande som är under 18 år och studerar på andra stadiet bor med sin förälder och dennes nya make eller maka, inverkar även den nya makens eller makans inkomster på den studerandes studiestöd.

Studiestödet påverkas däremot inte av förälderns nya sambos inkomster.

Den studerande ska anmäla förälders nya äktenskap i MittFPA eller på blanketten Meddelande om förändringar, Studiestöd OT 15r (pdf).

FPA-kort

Om du byter namn när du gifter dig skickar FPA dig ett nytt FPA-kort automatiskt. Du behöver alltså inte anmäla namnändringen eller ansöka om ett nytt FPA-kort själv.

Blev något oklart?

Ring FPA:s kundservice
Senast ändrad 28.6.2024