FPA:s stöd till unga på väg mot vuxenlivet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

När kan jag få stöd från FPA?

Det går att få stöd från FPA i olika livssituationer. Bekanta dig närmare med stöden på deras egna FPA.fi-sidor.

Du kan också prova våra räknare. Med räknarna kan du bedöma om du har möjlighet att få stöd och till vilket belopp.

Det smidigaste sättet att ansöka om stöd är via MittFPA. Kom ihåg att du behöver bilagor till de flesta ansökningar, till exempel ett läkarintyg eller ett hyresavtal. Skaffa dessa bilagor innan du skickar in ansökan. Fotografera bilagorna och skicka in bilderna tillsammans med ansökan. Du kan också ansöka genom att fylla i en blankett som du skickar in per post.

Om det känns krångligt eller om du har frågor om FPA:s stöd kan du ringa vår kundtjänst. Vi hjälper dig gärna.

Du flyttar hemifrån

Du kan få allmänt bostadsbidrag för boendeutgifter, såsom hyra. Alla som har låga inkomster kan få allmänt bostadsbidrag, även studerande. Om du flyttar ihop med din partner ska ni ansöka om bostadsbidrag tillsammans.

Börja med att kontrollera med räknaren om du kan få stöd och till vilket belopp.

Ansök om allmänt bostadsbidrag

Logga in i MittFPA

Om du inte kan använda MittFPA kan du fylla i blanketten Ansökan, Allmänt bostadsbidrag AT 1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Personer som bor i en delad lägenhet kan få allmänt bostadsbidrag var för sig om de har separata hyresavtal.

Om de som delar bostad däremot har ett gemensamt hyresavtal eller om de ansvarar för hela hyran tillsammans, ska de ansöka om allmänt bostadsbidrag tillsammans.

Läs om reglerna för bostadsbidrag i en kompisbostad.

Du kan få utkomststöd för att betala hyresgarantin eller täcka flyttkostnaderna om dina inkomster är mycket små.

Du kan få stöd för att flytta till exempel i följande situationer:

  • Du flyttar eftersom du får en studieplats som leder till examen eller en arbetsplats på en annan ort.
  • Du flyttar till en billigare bostad.
  • Du flyttar av hälsoskäl.

Du kan inte få stöd om du flyttar av bekvämlighetsskäl eller om du flyttar från dina föräldrar utan någon särskild orsak.

Börja med att kontrollera med räknaren om du kan få utkomststöd och till vilket belopp.

Ansök om utkomststöd

Logga in i MittFPA

Om du inte kan använda MittFPA kan du fylla i blanketten Ansökan, Utkomststöd TO 1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Du börjar studera

Om du studerar på heltid kan du få studiestöd, som består av studiepenning och statsgaranti för studielån. Du ansöker om studielån hos din bank och FPA fungerar som borgensman för lånet.

Om du tar ut din examen inom utsatt tid kan FPA betala en del av ditt studielån. Detta kallas studielånskompensation.

Använd vår räknare för att se hur mycket studiepenning och studielån du kan få.

Ansök om studiepenning och statsgaranti för studielån

Logga in i MittFPA

Du kan också ansöka de här förmåner genom att fylla i en blankett. Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Som studerande kan du få allmänt bostadsbidrag för dina boendekostnader. Regeringen har föreslagit att studerande i fortsättningen ska få bostadstillägg till studiestödet i stället för det allmänna bostadsbidraget. Vi berättar närmare om detta när behandlingen av ärendet framskrider i riksdagen.

 

Högskolestuderande ska betala en hälsovårdsavgift till FPA i början av varje termin. Avgiften måste betalas även om du inte använder studerandehälsovårdens tjänster.

Betala hälsovårdsavgiften

Logga in i MittFPA

FPA skickar ingen faktura för betalningen, men du får betalningsanvisningar innan förfallodagen i MittFPA eller som brev.

Högskolestuderande får måltidsstöd i studentrestaurangerna. Du behöver inte ansöka om stödet; som studerande kan du automatiskt köpa din lunch till ett förmånligare pris.

Studerande på andra stadiet kan få skolresestöd. Du kan få stödet om du har en lång skolresa.

Kontrollera med räknaren om du kan få stöd och till vilket belopp.

Graviditetspenning

Du kan få graviditetspenning och studiestöd samtidigt ifall du studerar på heltid. Att du får studiestöd är inte ett hinder för att få graviditetspenning samtidigt och studiestödet påverkar inte beloppet av graviditetspenningen.

Graviditetspenningen beaktas dock som inkomst i samband med studiestödet. Se inkomstgränserna för studiestödet.

Föräldrapenning

Du kan få föräldrapenning och studiestöd samtidigt så länge du kan vårda barnet trots dina studier. Alltså är studiestöd inte ett hinder för att få föräldrapenning samtidigt och studiestödet påverkar inte beloppet av föräldrapenningen. Föräldrapenningen beaktas dock som inkomst i samband med studiestödet. Se inkomstgränserna för studiestödet.

När du tar hand om ditt barn och studerar samtidigt behöver du inte meddela FPA att du börjar studera. Kom ihåg att du måste göra tillräckliga framsteg i studierna för att du ska kunna få studiestöd.

Om du studerar på heltid, det vill säga att du inte samtidigt vårdar barnet, ska du i MittFPA meddela att du börjar studera. På så sätt betalas föräldrapenningen ut rätt och du undviker återkrav.

Stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn

Studiestödet påverkar inte stödet för hemvård av barn eller stödet för privat vård av barn. De räknas dock som inkomst i samband med studiestödet. Se inkomstgränserna för studiestödet.

Rehabiliteringspenning för unga

Du kan inte få rehabiliteringspenning för unga samtidigt som du får studiestöd.

Om du får rehabiliteringspenning för unga ska du meddela FPA om du börjar studera. Skriv ett meddelande i MittFPA. Du kan också meddela att du börjar studera genom ett fritt formulerat brev som du skickar per post eller genom att ringa servicenumret för rehabiliteringsärenden 020 692 225.

Sjukdagpenning

Om du inte kan studera på grund av sjukdom kan du vara sjukledig. Under din sjukledighet kan du få sjukdagpenning.

Du kan inte få sjukdagpenning och studiestöd för samma tid. När FPA beviljat dig sjukdagpenning dras ditt studiestöd in automatiskt, så du behöver inte själv göra något åt studiestödet.

Sjukdagpenning kan maximalt betalas ut i ungefär ett år. Om din sjukdom blir långvarig erbjuder FPA olika rehabiliteringsalternativ.

När du fortsätter studera på heltid ska du meddela detta i MittFPA eller genom att ringa servicenumret 020 692 229. Om ditt studiestöd dragits in helt måste du ansöka om det på nytt.

Arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning

I vissa situationer kan du få arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning under din studietid. Då är studierna frivilliga studier, som räknas som sysselsättningsfrämjande service. En situation när det här gäller är till exempel om du är arbetslös och avlägger en examen som du tidigare börjat studera för men inte slutfört.

AN-tjänsterna bedömer om du kan få arbetslöshetsförmåner också under dina studier. Villkoret är att du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänsterna och att du är minst 25 år när studierna inleds.

I annat fall kan du ha rätt till studiestöd. Du kan inte få en arbetslöshetsförmån och studiestöd för samma tid.

Meddela att du har börjat studera i nästa anmälan om arbetslöshetstid i MittFPA.

Utkomststöd

Som studerande ska du i första hand ansöka om studiepenning, studielån och allmänt bostadsbidrag. Beroende på din situation kan du utöver dessa också få utkomststöd.

Använd räknaren för att uppskatta hur mycket du kan få i utkomststöd.

Du gör militärtjänst eller civiltjänst

Under militärtjänst eller civiltjänst kan du få militärunderstöd i form av grundunderstöd och bostadsunderstöd. I vissa situationer kan även den värnpliktigas partner få understöd.

FPA kan också betala räntor på ditt studielån som förfaller under militärtjänsten eller civiltjänsten.

Ansök om militärunderstöd

Logga in i MittFPA

Om du inte kan använda MittFPA ska du fylla i blanketten Ansökan, Militärunderstöd SA 1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Du kan inte få studiestöd när du gör militärtjänst eller civiltjänst. Kom alltså ihåg att meddela FPA att du inleder tjänsten.

Meddela när du inleder tjänsten

Logga in i MittFPA

Hur anmäler jag att jag inleder min tjänstgöring?

Om du inte kan använda MittFPA ska du fylla i blanketten Meddelande om förändringar – Studiestöd OT 15r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om dina pengar inte räcker för dina nödvändiga utgifter

Om du har utexaminerats men inte har ett jobb kan du få arbetslöshetsförmån.

Det finns tre slag av arbetslöshetsförmåner:

  • Om du är medlem av en arbetslöshetskassa och har arbetat tillräckligt länge före arbetslösheten, kan du få inkomstrelaterad dagpenning från din arbetslöshetskassa.
  • Om du inte är medlem av en arbetslöshetskassa kan du få grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA. Arbetsmarknadsstödet kan ha en väntetid på 5 månader.

Läs mer om arbetslöshetsförmånerna.

Om du efter examen har små inkomster eller är arbetslös kan du få ränteunderstöd från FPA. Ränteunderstödet innebär att FPA betalar räntorna på ditt studielån.

Hur ansöker man om ränteunderstöd?

Utkomststödet hjälper dig med de nödvändigaste utgifterna i vardagen om du har mycket små inkomster. Du ska dock först ansöka om andra stöd som du kan få i din livssituation, såsom studiepenning och studielån, militärunderstöd eller arbetslöshetsunderstöd.

Som studerande kan du få utkomststöd om till exempel din studiestödstid är slut eller om ditt studiestöd har dragits in på grund av att dina studier inte framskridit tillräckligt.

Med räknaren kan du kontrollera om du kan få utkomststöd och till vilket belopp.

Ansök om utkomststöd

Logga in i MittFPA

Om du inte kan använda MittFPA ska du fylla i blanketten Ansökan, Utkomststöd TO 1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du har problem med att orka i vardagen

Om du har svårt att orka i din vardag eller har problem med din psykiska hälsa ska du kontakta studerandehälsovården eller din hälsocentral. FPA:s stöd kan hjälpa dig att klara dig ekonomiskt när du är sjuk eller deltar i rehabilitering.

Om du inte kan studera på grund av sjukdom kan du vara sjukledig. Under din sjukledighet kan du få sjukdagpenning. FPA drar automatiskt in ditt studiestöd om du beviljas sjukdagpenning.

Ansök om sjukdagpenning

Logga in i MittFPA

Sjukdagpenning kan maximalt betalas ut i ungefär ett år. Om din sjukdom blir långvarig erbjuder FPA olika rehabiliteringsalternativ.

När du fortsätter studera på heltid ska du meddela detta i MittFPA eller genom att ringa servicenumret 020 692 229. Om ditt studiestöd dragits in helt måste du ansöka om det på nytt.

FPA kan betala en del av kostnaderna för rehabiliterande psykoterapi. För att du ska kunna få stödet från FPA måste du ha ett läkarutlåtande om behovet av rehabilitering. Dessutom måste terapeuten vara godkänd av FPA.

Personer under 30 år kan utan läkarintyg få yrkesinriktad rehabilitering för unga. Målet med yrkesinriktad rehabilitering är att hjälpa dig att planera din egen framtid och hitta en väg mot studie- och arbetslivet.

Yrkesinriktad rehabiliteringen kan fås i form av

  • Nuotti-coachning
  • yrkesinriktad rehabiliteringsutredning
  • sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering
  • utbildningsprövning.

När du ansöker om yrkesinriktad rehabilitering för unga behöver du inte veta vilket slag av rehabilitering du ska söka. FPA hjälper dig att hitta en lämplig rehabiliteringsform. Du får hjälp i rehabiliteringsärenden genom att ringa oss på numret 020 692 225.

Blev något oklart?

Ring FPA
Senast ändrad 1.7.2024