Om du separerar från din partner och ni flyttar isär | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Gemensamt eller separat hushåll?

En separation påverkar dina FPA-förmåner om du och din partner flyttat isär på grund av att ert förhållande har upphört och ni inte längre har ett gemensamt hushåll.

Om ni fortsätter att bo tillsammans under betänketiden vid en skilsmässa eller efter en skilsmässa så räknas det fortfarande som ett gemensamt hushåll.

Du och din maka eller make har också ett gemensamt hushåll om ni bor isär för att den ena arbetar eller studerar på en annan ort. Hushållet räknas som gemensamt även om ni är särboende i flera år.

Vilka förmåner påverkas av en separation?

Efter en separation har barnet rätt till underhållsbidrag av den förälder som inte bor tillsammans med barnet. FPA kan betala underhållsstöd till boföräldern om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller om underhållsbidragets belopp är mindre än FPA:s fulla underhållsstöd.

Ansök om underhållsstöd

Logga in i MittFPA

Som bilaga till ansökan behöver du ett underhållsavtal som fastställts av en barnatillsyningsman eller ett domstolsbeslut om underhållsbidrag. Skaffa det innan du ansöker.

Om du inte kan använda MittFPA, spara blanketten Underhållsstöd LU 1r (pdf) på din enhet och fyll i den. Skriv ut blanketten och skicka den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du separerar från din partner kan du ansöka om ensamförsörjartillägg till barnbidraget. Du kan få tillägget även om du har gemensam vårdnad med barnets andra förälder.

Ansök om ensamförsörjartillägg till barnbidraget

Logga in i MittFPA

Hur ansöker man om tillägg?

Om du inte kan använda MittFPA, spara blanketten Underhållsstöd LL 1r (pdf) på din enhet och fyll i den. Skriv ut blanketten och skicka den och bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Beloppet av hemvårdsstödet och vårdtillägget i samband med stödet för privat vård påverkas av familjens storlek och inkomster. Om du separerar måste stödet justeras. Meddela oss alltså om förändringar i din familjs storlek.

Ansök om justering av stödbeloppet

Logga in i MittFPA

Hur ansöker jag om justering?

Om du inte kan använda MittFPA, spara blanketten Underhållsstöd WH 1r (pdf) på din enhet och fyll i den. Skriv ut blanketten och skicka den och bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Det allmänna bostadsbidraget och bostadsbidraget för pensionstagare ska justeras om antalet invånare i din bostad ändras.

Ansök om justering av stödbeloppet

Logga in i MittFPA

Hur ansöker jag om justering?

Om du inte kan använda MittFPA ska du ansöka om justering av bostadsbidragets belopp med blanketten

Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Uppskatta stödbeloppet med räknaren

Använd räknaren för att uppskatta hur mycket stöd du kan få när din familjesituation förändras:

Alla familjemedlemmars inkomster, tillgångar och utgifter inverkar på utkomststödets belopp. Om du separerar från din partner, måste ditt utkomststöd justeras.

Ansök om justering av stödbeloppet

Logga in i MittFPA

Hur ansöker jag om justering?

Om du inte kan använda MittFPA, spara blanketten Utkomststöd TO 1r (pdf) på din enhet och fyll i den. Skriv ut blanketten och skicka den och bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Använd räknaren för att uppskatta hur beloppet av ditt utkomststöd förändras.

Folkpensionen blir större om du bor ensam. Om du inte längre är sambo eller gift ska du ansöka om justering av folkpensionens belopp.

Ansök om justering av stödbeloppet

Logga in i MittFPA

Hur ansöker jag om justering?

Om du inte kan använda MittFPA, spara blanketten Ansökan om justering, Folkpension E 285r (pdf) på din enhet och fyll i den. Skriv ut blanketten och skicka den och bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Barnförhöjning i samband med pension

Om du efter separationen inte längre bor i samma hushåll som ditt barn som är under 16 år kan det hända att du inte får barnförhöjning i samband med pension. I en sådan situation ska du ansöka om justering av barnförhöjningen.

Spara blanketten Barnförhöjning för pensionstagare EV 264r (pdf) på din enhet och fyll i den. Fyll i blanketten och skicka in den med bilagor till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. 

Om den studerande bor hos sina föräldrar och föräldrarna skiljer sig, kan studiestödets belopp ändras. Läs om hur föräldrarnas inkomster påverkar studiestödet.

Ansök om justering av stödbeloppet

Logga in i MittFPA

Hur ansöker jag om justering?

Om du inte kan använda MittFPA, spara blanketten Meddelande om förändringar, Studiestöd OT 15r (pdf) på din enhet och fyll i den. Skriv ut blanketten och skicka den och bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om ett vuxet barn bor tillsammans med sina föräldrar kan föräldrarnas skilsmässa påverka det arbetsmarknadsstöd som barnet får.

Arbetsmarknadsstödet påverkas bara av den förälders inkomster som barnet bor hos. Om den ena föräldern flyttar ut ska förändringen meddelas i följande anmälan om arbetslöshetstid.

Gör en anmälan om arbetslöshetstid

Logga in i MittFPA

Om ditt barn inte kan använda MittFPA, kan barnet spara blanketten Anmälan om arbetslöshetstid TT 2r (pdf) på sin enhet och fylla i den. Blanketten och bilagorna skickas till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du skiljer dig från din partner kan det påverka beloppet av ditt militärunderstöd.

Ansök om justering av stödbeloppet

Logga in i MittFPA

Hur ansöker jag om justering?

Om du inte kan använda MittFPA, spara blanketten Militärunderstöd SA 1r (pdf) på din enhet och fyll i den. Skriv ut blanketten och skicka den och bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Blev något oklart?

Ring FPA:s kundservice
Senast ändrad 1.7.2024