Hur påverkas mina förmåner från FPA om jag flyttar? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Kom ihåg att göra en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Vi får din nya hemadress automatiskt när du gör en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Gör en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Kom ändå ihåg att meddela FPA när du byter bostad eller om antalet boende i din bostad förändras. Det kan inverka på dina förmåner. Nedan kan du läsa i vilka situationer förmånerna påverkas och hur du gör en anmälan.

Om du flyttar till en annan bostad

Om du flyttar till en annan bostad kan det inverka på de förmåner som du får från FPA. Flytten kan även inverka på de förmåner som betalas till personer som bor kvar i din gamla bostad eller som bor tillsammans med dig i den nya bostaden.

Det allmänna bostadsbidraget och bostadsbidraget för pensionstagare måste justeras om du flyttar till en annan bostad eller om antalet personer som bor i bostaden förändras.

Ansök om justering av bidragsbeloppet

Logga in i MittFPA

Hur ansöker jag om justering?

Om du inte kan använda MittFPA ska du ansöka om justering av bostadsbidragets belopp med blanketten

Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet

Även beloppet av bostadsunderstödet i samband med militärunderstödet ska justeras efter att man flyttat.

Ansök om justering med blanketten Ansökan, Militärunderstöd SA 1r (pdf).

Skicka in blanketten i MittFPA. Du kan också skicka blanketten och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Uppskatta stödbeloppet med räknaren

Använd räknaren för att uppskatta hur mycket stöd du kan få för din nya bostad:

Utkomststödet måste justeras när du flyttar till en annan bostad.

Ansök om justering av bidragsbeloppet

Logga in i MittFPA

Hur ansöker jag om justering?

Om du inte kan använda MittFPA ska du ansöka om justering med blanketten Ansökan, Utkomststöd TO 1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Använd räknaren för att uppskatta hur beloppet av ditt utkomststöd förändras.

Hyresgaranti och flyttkostnader

Utöver boendekostnader kan du få utkomststöd också för

Det kommuntillägg som eventuellt betalas i samband med stödet för hemvård av barn eller stödet för privat vård av barn varierar enligt kommun. Alla kommuner betalar inte ut kommuntillägg.

Om din hemkommun betalar kommuntillägg ska du ansöka om justering av stödbeloppet

Logga in i MittFPA

Hur ansöker jag om justering?

Om du inte kan använda MittFPA ska du ansöka om justering av stödet med blanketten Ansökan, Stöd för hemvård av barn, Stöd för privatvård av barn WH 1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Använd räknaren för att uppskatta hur mycket du kan få i barnavårdsstöd.

Om din nya hemkommun betalar kommuntillägget ska du kontakta kommunen.

När du fyller i nästa anmälan om arbetslöshetstid ska du ange att du har flyttat.

Logga in i MittFPA.

Om du inte kan använda MittFPA ska du anmäla dina arbetslöshetsdagar med blanketten Anmälan om arbetslöshetstid TT 2r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Kom också ihåg att meddela flytten i Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster (jobbmarknad.fi).

Om du flyttar ihop med din partner

Om du flyttar ihop med din partner inverkar det på många FPA-förmåner. Om du gifter dig behöver du inte meddela det, eftersom FPA får uppgift om äktenskap automatiskt.

Läs mer om vilka förmåner som påverkas av att man flyttar ihop.

Om ditt barn flyttar in hos dig

När ett barn flyttar in hos dig inverkar det på många FPA-förmåner.

När ett barn flyttar in hos dig kan du få olika stöd för vården av barnet. Stöden är beroende av barnets ålder och av vem som sköter barnet.

Läs mer om till exempel följande förmåner:

Beloppet av det allmänna bostadsbidraget och bostadsbidraget för pensionstagare måste justeras när ditt barn flyttar in hos dig.

Ansök om justering av bidragsbeloppet

Logga in i MittFPA

Hur ansöker jag om justering?

Om du inte kan använda MittFPA ska du ansöka om justering av bostadsbidragets belopp med blanketten

Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet

Även beloppet av bostadsunderstödet i samband med militärunderstödet ska justeras. Ansök om justering med blanketten Ansökan, Militärunderstöd SA 1r (pdf).

Skicka in blanketten och bilagorna i MittFPA eller per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Uppskatta stödbeloppet med räknaren

Använd räknaren för att uppskatta hur ditt bostadsbidrag förändras när ditt barn flyttar in hos dig:

På utkomststödets belopp inverkar dels antalet familjemedlemmar, dels dina inkomster och utgifter. Om du inte tidigare fått utkomststöd kan du ha möjlighet att få det på grund av att du får extra utgifter av att försörja ett barn.

Använd räknaren för att uppskatta beloppet av utkomststödet om ditt barn flyttar in hos dig.

Ansök om stöd eller om justering av stödbeloppet

Logga in i MittFPA

Hur ansöker jag om justering?

Om du inte kan använda MittFPA ska du ansöka om justering med blanketten Ansökan, Utkomststöd TO 1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.​​​​

Om ditt barn flyttar in hos dig kan du få en barnförhöjning till din sjukpension eller ålderspension.

Fyll i blanketten Ansökan, Barnförhöjning för pensionstagare EV 264r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du flyttar in i en delad lägenhet

Personer som bor i en delad lägenhet kan få allmänt bostadsbidrag var för sig om de har separata hyresavtal.

Om de som delar bostad däremot har ett gemensamt hyresavtal eller om de ansvarar för hela hyran tillsammans, ska de ansöka om allmänt bostadsbidrag tillsammans.

Läs mer om bostadsbidrag för kompisboende.

Om du flyttar utomlands eller från ett annat land till Finland

Om du flyttar utomlands eller vistas utomlands en längre tid än en vanlig semesterresa, ska du meddela det till FPA.

Ta reda på hur flytten inverkar på din sociala trygghet:

Blev något oklart?

Ring FPA:s kundservice
Senast ändrad 1.7.2024