Hur påverkar en flytt förmånerna från FPA? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur påverkar en flytt förmånerna från FPA?

De förmåner som du får från FPA kan påverkas av en flytt, till exempel då du flyttar till en annan bostad, flyttar ihop med din partner eller ett barn flyttar in hos dig. Meddela flytten till FPA och gör vid behov en ny ansökan eller ansök om justering av förmånen i fråga.

Meddela flytten och ansök om justering av förmånen i MittFPA eller med en FPA-blankett. Om du inte kan sköta ärendet i MittFPA eller med en blankett ska du ringa FPA:s telefontjänst, boka en telefontid eller besöka något av FPA:s serviceställen eller servicepunkter.

Kom ihåg att göra en flyttanmälan

Om du flyttar behöver du inte meddela den nya hemadressen till FPA, eftersom FPA får den automatiskt från befolkningsdatasystemet när du gör flyttanmälan. Gör en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om du flyttar till en annan bostad

Om du flyttar till en annan bostad kan det inverka på de förmåner som du får från FPA. Flytten kan även inverka på förmåner som betalas till personer som bor kvar i din gamla bostad eller tillsammans med dig i den nya bostaden.

Bostadsbidraget för pensionstagare måste justeras om du flyttar till en annan bostad. Ansök om justering i MittFPA eller med blankett AE1r.

Det kommuntillägg som eventuellt betalas i samband med hemvårdsstödet eller privatvårdsstödet varierar enligt kommun. Kommuntillägget måste justeras vid byte av hemkommun. Kommuntillägg betalas i enlighet med vad som gäller i den kommun där kunden är skriven på månadens första dag. Ansök om justering i MittFPA eller med blankett WH1r.

Bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd måste justeras om du flyttar till en annan bostad. Ansök om justering i MittFPA eller med blankett SA1r.

Om du flyttar till en annan ort ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringbyrån (AN-tjänster) i den nya kommunen. När du fyller i nästa anmälan om arbetslöshetstid i MittFPA eller på blankett TT2r ska du ange att du har flyttat.

Det allmänna bostadsbidraget måste justeras om du flyttar till en annan bostad. Ansök om justering i MittFPA eller med blankett AT1r.

Om du inte tidigare har fått bostadsbidrag och flyttar till en annan bostad, kan du använda räknaren för att bedöma om du kan få allmänt bostadsbidrag.

Läs mer om grunderna för beviljande av allmänt bostadsbidrag. 

Utkomststödet måste justeras om du flyttar till en annan bostad. Ansök om justering i MittFPA eller med blankett TO1r.

Om du flyttar ihop med din partner eller ett barn

Om du flyttar ihop med din partner eller ett barn inverkar det på många FPA-förmåner. Meddela FPA om du blir sambo eller om ett barn flyttar in hos dig. Om du gifter dig behöver du inte meddela det, eftersom FPA får uppgift om äktenskap från befolkningsdatasystemet.

Rätten till underhållsstöd upphör om det barn som har rätt till stödet flyttar in i samma bostad som den underhållsskyldiga.

Bostadsbidraget för pensionstagare måste justeras om dina familjeförhållanden förändras eller om du flyttar till en annan bostad. Ansök om justering i MittFPA eller med blankett AE1r.

Om du och ett minderårigt barn som du försörjer flyttar ihop i samma hushåll kan du få barnförhöjning till din pension. Sök barnförhöjning i samband med pension med blankett EV264r.

Folkpensionen är lägre för personer som är gifta eller sambor än för personer som bor ensamma. Ansök om justering i MittFPA eller med blankett E285r om du gifter dig eller flyttar ihop med din partner.

Du har inte rätt till ensamförsörjartillägg till barnbidrag om du gifter dig eller flyttar ihop med din partner. Ansök om justering i MittFPA eller med blankett LL1r.

Beloppet av det inkomstrelaterade vårdtillägget i samband med hemvårdsstöd och privatvårdsstöd påverkas av familjens storlek och av makens, makans eller sambons inkomster. Ansök om justering i MittFPA eller med blankett WH1r om storleken på din familj förändras.

Det inkomstrelaterade kompletteringsbeloppet i samband med en efterlevande makes fortsättningspension är lägre för personer som lever i ett parförhållande.  Ansök om justering med blankett EV277r om dina familjeförhållanden förändras.

Bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd måste justeras om antalet personer som bor i bostaden förändras eller vid byte av bostad. Ansök om justering med blankett SA1r.

Din partners inkomster, tillgångar och utgifter påverkar utkomststödets belopp. Också barnens utgifter, och i vissa fall också barnens inkomster, inverkar på utkomststödets belopp. Ansök vid behov om justering i MittFPA eller med blankett TO1r.

Du kan få barnförhöjning i samband med arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning, om du bor i samma hushåll som ett minderårigt barn till din make, maka eller sambo. När du fyller i nästa anmälan om arbetslöshetstid i MittFPA eller på blankett TT2r ska du ange att dina familjeförhållanden har förändrats.

Det allmänna bostadsbidraget måste justeras om antalet personer som bor i bostaden förändras eller vid byte av bostad. Ansök om justering i MittFPA eller med blankett AT1r.

Om du flyttar utomlands eller från ett annat land till Finland

Om du flyttar utomlands eller vistas utomlands en längre tid än en vanlig semesterresa, ska du alltid meddela det till FPA. Ta reda på hur flytten inverkar på din sociala trygghet.

Du behöver inte beställa ett nytt FPA-kort på grund av flytten.

Läs mer

Senast ändrad 14.3.2023

Vad tycker du om sidan?