Medicinskt syre

FPA betalar grundersättning (40 %) för medicinskt syre samt för kostnaderna för syrgasflaskor och apparater för flytande syrgas. Du får ersättning först efter att du betalat initialsjälvrisken i sin helhet. Initialsjälvrisken är 50 euro per kalenderår.

Ersättning betalas för högst 3 månaders behandlingstid åt gången. Ersättning betalas varken för en oxygenkoncentrator, kostnader för transport av medicinskt syre eller för hjälpmedel (t.ex. näsgrimma).

Medicinskt syre lämnas inte ut mot ett elektroniskt recept.

Så här ansöker du om ersättning

 1. Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten SV 178r (pdf).
 2. Bifoga till din ansökan:
  • fakturan från syrgasleverantören
  • ett betalningsverifikat
  • ett giltigt recept eller en kopia av ett giltigt recept, om ett sådant inte tidigare har lämnats in till FPA.
   • Om receptet redan finns hos FPA ska du försäkra dig om att det ännu är giltigt. Ett recept gäller ett år från det datum då det skrevs ut.
 3. Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

 4. I e-tjänsten kan du se du om din ansökan redan har avgjorts.

Ansökningstid

Ansök om ersättning inom 6 månader från inköpet av medicinskt syre.

Tilläggsersättning

Den andel som du själv betalar för syret, dvs. självrisken (inklusive initialsjälvrisken), räknas in i årssjälvrisken för läkemedel. Efter att årssjälvrisken har överskridits kan du befullmäktiga syrgasleverantören att på dina vägnar söka tilläggsersättning hos FPA med blankett blankett VAL 3r (pdf).

Efter att årssjälvrisken har överskridits har du rätt till tilläggsersättning till årets slut. För kostnaderna för syrgas betalar du då en avvikande läkemedelsspecifik självrisk på 0,21 euro för varje påbörjad behandlingsvecka. Självrisken för en behandlingstid på tre månader är totalt 2,50 euro. Du betalar alltid endast en självrisk även om du använder flera olika syrgasflaskor och apparater för flytande syrgas.

Läs mer