Beslut och handlingar i MittFPA

När din ansökan har behandlats får du ett beslut. Beslutet skickas till dig per post och i MittFPA. Du kan enkelt kontrollera beslutet på förstasidan under Mina ärenden.

Du får uppgift om beslutet per e-post eller sms om du meddelat FPA ett telefonnummer eller en e-postadress.

Om du vill kan du välja att beslut, brev och övriga handlingar skickas till dig endast i elektronisk form. I annat fall skickas de också per post.

För tillfället kan man bara få vissa beslut endast i elektronisk form.

Endast i elektronisk form kan man få

 • följande beslut om sjukdagpenning, när rätten till dagpenning har börjat 1.1.2020 eller senare:
  • sjukdagpenning
  • partiell sjukdagpenning
  • sjukdagpenning enligt FöPL-försäkringen
  • donationsdagpenning
  • dagpenning vid smittsam sjukdom.
 • meddelanden om betalning av räkningar i samband med det grundläggande utkomststödet.

Så här meddelar du om du vill ha besluten endast i MittFPA

 
 1. Logga in i MittFPA.
 2. Gå till sidan Uppdatera dina uppgifter.
 3. När du väljer Fortsätt för att uppdatera dina uppgifter kommer du till sidan Egna uppgifter.
 4. Välj Ändring av personuppgifter.
 5. Gå till punkten Beslut, brev och övriga handlingar och välj som leveranssätt ”Jag önskar få handlingar från FPA bara till e-tjänsten, när det är möjligt.”
 6. Om du inte har meddelat ett telefonnummer eller en e-postadress kan du göra det på sidan Uppdatera dina uppgifter. Du får ett sms eller e-post när beslutet skickats till dig i MittFPA.

Alla beslut och övriga skickade handlingar kan läsas i MittFPA i cirka 1 år.

Läs mer