FPA:s övriga dataskyddsbeskrivningar

Om du har frågor om någon dataskyddsbeskrivning kan du kontakta den person som anges i datasekretessbeskrivningen i fråga.

Fråga FPA

Sosiaalivakuutus.fi

Mittiallt.fi

Elektroniskt register över arbetssökande

FPA:s nyhetsbrev

Mottagare av FPA:s meddelanden

System för registrering och arkivering av administrativa handlingar

Adressregistret för nyhetsbrev om teman för flexibelt ansökningsförfarande inom ramen för den forskningsfinansiering enligt FRPL 12 § som beviljas av FPA