FPA:s övriga dataskyddsbeskrivningar

Om du har frågor om någon dataskyddsbeskrivning kan du kontakta den person som anges i datasekretessbeskrivningen i fråga.

Elektroniskt register över arbetssökande

System för registrering och arkivering av administrativa handlingar

Leverantörsregistret för inköpsreskontran och kunddataregistret för försäljningsfakturorna

FPA:s nyhetsbrev

Dataskyddsbeskrivning för FPA:s meddelandedistribution

Fråga FPA

Mittiallt.fi

Sosiaalivakuutus.fi

Adressregistret för nyhetsbrev om teman för flexibelt ansökningsförfarande inom ramen för den forskningsfinansiering enligt FRPL 12 § som beviljas av FPA

Dataskyddsbeskrivning för FPA:s forskningsetiska kommitté

Dataskyddsbeskrivning för tolkning till och från främmande språk vid FPA

Dataskyddsbeskrivning för registret för ansökan om forskningsfinansiering enligt FRPL 12 §

Dataskyddsbeskrivning för utdelningsadresser för FPA:s forskningspublikationer

FPA:s register över blankettbeställningar

Dataskyddsbeskrivning för beställningar av FPA:s forsknings- och statistikpublikationer