Rätt att diskutera med en kundservicesakkunnig på FPA

Om du eller din familj behöver få diskutera olika frågor som har att göra med det grundläggande utkomststödet kan du ringa FPA:s telefontjänst på servicenumret 020 692 227 eller kontakta FPA-serviceställen. Vid behov kan kundservicesakkunnig boka en tid åt dig. Om du vill kan du också själv boka tid för kundservice. Det kan du göra på www.fpa.fi/tidsbokning.